Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sociale werkvoorziening ( WSW )

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) biedt mogelijkheden tot aangepast werk voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen.
De WSW is een vrijwillige voorziening voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap van dusdanige aard dat het verrichten van arbeid onder niet-aangepaste omstandigheden niet meer mogelijk is.

Aangepaste arbeid kan in het kader van de WSW op drie manieren worden gerealiseerd:

  1. Beschutte arbeid in een dienstbetrekking bij de gemeente.
  2. Detachering vanuit een dienstbetrekking bij de gemeente bij een reguliere werkgever (CAO WSW)
  3. Begeleid werken in dienst van een reguliere werkgever (CAO van betreffende werkgever)

Indicatiestelling

De indicatiestelling voor de WSW wordt sinds 1 januari 2005 uitgevoerd door het UWV WERKbedrijf dat beslist over:

  •  het wel of niet behoren tot de doelgroep van de WSW,
  • de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig),
  • de geldigheidsduur van de indicatie.

Daarnaast adviseert het UWV WERKbedrijf de gemeente over de eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van arbeid en of betrokkene in aanmerking komt voor begeleid werken. Bij elke indicatie zal het UWV WERKbedrijf beoordelen of de cliënt in staat is om begeleid te werken bij een reguliere werkgever. Alleen indien begeleid werken vanwege de aard en ernst van de handicap niet reëel is, ziet UWV WERKbedrijf af van een positief advies begeleid werken. De gemeente houdt wel overzicht over voortgang en plaatsing.

Het UWV WERKbedrijf kunt u vinden:

Werkplein Utrecht Zuid in Utrecht.
U kunt voor meer informatie de website van UWV WERKbedrijf bezoeken.

Meenemen

Aanmelding voor de sociale werkvoorziening dient te gebeuren bij het UWV WERKbedrijf.
Na aanmelding zal het UWV WERKbedrijf de indicatie uitvoeren.
Het UWV WERKbedrijf neemt een besluit over het al dan niet behoren tot de doelgroep, de handicapcategorie en de geldigheidsduur van de indicatie.

Het UWV WERKbedrijf geeft advies over de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsomstandigheden en of de aanvrager in aanmerking komt voor begeleid werken.

Print Icoon printen