Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Onderhoudsniveaus openbare ruimte

Beeldkwaliteitskader

In het kader van de ombuigingen heeft de gemeenteraad besloten minder geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Daardoor moesten de onderhoudsniveaus wat omlaag. Om dit aangepaste niveau van beheer concreet vast te leggen is een beeldkwaliteitskader opgesteld.

U als bewoner kunt met de samenvatting onderhoudsniveaus (pdf - 382kB) van het beeldkwaliteitskader precies zien welk onderhoudsniveau u in uw eigen woonomgeving kunt verwachten. Er zijn 3 kwaliteitsniveaus (A, B en C) gehanteerd.

Verschillende gebieden

Omdat elk gebied om een eigen kwaliteitsniveau voor het reguliere beheer vraagt, zijn er binnen de gemeente verschillende gebieden onderscheiden, bijvoorbeeld woongebieden en centrumgebieden.

Meer informatie over de kwaliteitsniveaus en de gebiedsindeling kunt u lezen in de korte toelichting  over het beeldkwaliteitskader die u kunt openen via  de link hiernaast.

Aan de hand van foto’s en normeringen is gemakkelijk te zien hoe het te realiseren onderhoudsniveau er momenteel uit hoort te zien, bijvoorbeeld voor gras, wegen en openbare verlichting.
De plaatjes en normen zijn te vinden in de zgn. meetlattenboekjes. U kunt deze inzien via de gelijk-namige link hiernaast.

Klankbordgroep

Om het maatschappelijk effect van de ombuigingen in de openbare ruimte te monitoren is een klankbordgroep van bewoners ingesteld. Met de klankbordgroep wil de gemeente in de gaten houden of op de goede punten is bezuinigd en in hoeverre de bewoners tevreden zijn met het nieuwe kwaliteitsniveau.

Zelf doen in de buitenruimte

Omdat de gemeente in het onderhoud een stap terug heeft moeten doen zal de openbare ruimte er ook wat minder verzorgd uit gaan zien.
De gemeente roept bewoners daarom op om rond de woning zelf af en toe wat onderhoudswerk uit te voeren. Op die manier kunnen nadelige effecten van de bezuinigingen worden tegengegaan.

Concreet kunt (en mag) u de volgende zaken doen:

  • Gras maaien, bijvoorbeeld rond bomen en paaltjes, naast en onder hagen of grasstroken nabij uw woning. Wilt u hierbij de boombast niet beschadigen?
  • Onkruid verwijderen in plantsoenen en op het trottoir. Hierbij s.v.p. geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.
  • Zwerfafval opruimen.
  • Bladeren verwijderen.
  • Reinigen van straatmeubilair (zoals bankjes en verwijsborden) en speeltoestellen.

Meer informatie vindt u op www.houten.nl/groenadoptie als u samen met uw buren bijvoorbeeld een (deel van een) plantsoen wilt onderhouden.

Print Icoon printen