Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Storing mechanische riolering

Wanneer u een rode storingslamp op een kast ziet branden verzoeken wij u dit aan de gemeente te melden. Rioolstoringen kunt u 7 dagen in de week 24 uur per dag doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoonnummer 030 - 63 92 101.

Na een melding zal de gemeente zelf zo snel mogelijk de storing verhelpen. Het is gevaarlijk en niet toegestaan om zelf aan gemalen en pompen te werken.

De mechanische rioolsystemen met de bijbehorende kasten en putten, zijn veelal aangelegd op particulier terrein. In verband met het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van storingen is het van belang dat de installaties goed bereikbaar en zichtbaar blijven. De gemeente vraagt hiervoor uw medewerking.

Geen regenwater aansluiten op mechanische rioleringssystemen

Bij mechanische rioleringssystemen word het vuilwater afgevoerd via minigemalen (pers-druk) of vacuĆ¼mputten (onderdruk). Door de geringe capaciteit van deze systemen mag er geen hemelwater, zoals de afvoer van regenwater, op worden aangesloten. Dit leidt onherroepelijk tot wateroverlast in uw woning.

Print Icoon printen