Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Speelterreinen

Bij de inrichting van de leefomgeving worden door de gemeente speelgelegenheden in de vorm van trapveldjes en speelterreinen aangelegd, al dan niet voorzien van speelvoorzieningen. U kunt bij de gemeente informatie verkrijgen over de aanleg van speelgelegenheden, het onderhoud en aanpassing ervan. Tevens kunt u klachten over geluidsoverlast, beschadigde speelattributen of onveilige situaties indienen.

Normen voor speelruimte in Houten
Planniveau Doelgroep Speelbereik Oppervlakte speelplek Inrichting speelplek Voorbeelden van toestellen
Blokniveau 3 – 6 jaar 100-200m ca. 300 m² 1-2 kleinere speelelementen Duikelrek, mini-klimtoestel, speelhuisje
Buurtniveau (incl. schoolpleinen) 6 – 12 jaar 300-400m 1.500-3.000m² 1 - 2 middelgrote speeltoestellen Schommel, glijbaan, klimtoestel, tafeltennistafel
Wijkniveau 12 – 18 jaar 800-1.000m ca. 5.000m² Sportveld Groot klimtoestel, doelen, baskets

Naarmate kinderen ouder worden, wordt hun zogenoemde speelbereik groter. Vandaar de verschillende planniveau's. Een speellocatie op blokniveau is kleiner en geschikt voor jongere kinderen. Buurtlocaties zijn iets groter, bijna alle schoolpleinen vallen hieronder. De meeste schoolpleinen zijn vrij toegankelijk voor spelende kinderen en openbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Een speellocatie op wijkniveau bevat ook grotere speeltoestellen, voor grotere kinderen. Daarnaast heeft Houten ook een aantal openbare sportvelden (trapvelden, volleybalvelden, basketbalvelden, jeu-de-boulesbanen) en bovenwijkse voorzieningen (skatebanen en kabelbanen.

Speelterreinen zijn verboden gebied voor alle honden, aangelijnd of niet!

Inspecties

Gedurende het jaar worden alle speeltoestellen en ondergronden een aantal keer geinspecteerd. Tijdens inspecties wordt vervuiling zo veel mogelijk uit de speelvoorzieningen en ondergronden verwijderd. In het voorjaar worden de zandbakken ververst, en voor de zomer nog een keer aangevuld.

Meldingen of vragen

Omdat er tussen de inspecties door ook defecten kunnen optreden vragen wij inwoners deze te melden. Het liefst per e-mail met een digitale foto van het defect en het toestelnummer. Wij proberen deze defecten zo spoedig mogelijk te verhelpen.

In principe geldt er in de gemeente Houten dat alleen bestaande speelplekken en toestellen worden vervangen en onderhouden. Er is een beperkt budget per jaar beschikbaar, waarvan het grootste gedeelte wordt besteed aan vervanging en onderhoud. Als u toch een aanvraag wil doen voor een extra speeltoestel of speelplek kunt u dit bij de gemeente aanvragen. In principe vindt er een terugkoppeling plaats binnen 6 weken.

Print Icoon printen