Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouw en verbouw

Bent u van plan om te bouwen of verbouwen, dan zijn daar regels voor.

Is uw pand opgenomen op de monumentenlijst, dan heeft u voor veel veranderingen een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning nodig?

Op www.omgevingsloket.nl kunt u via een checklist vaststellen of u een vergunning nodig heeft. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld wilt bouwen, slopen, kappen of aanleggen. Vervolgens kunt u digitaal een aanvraagformulier invullen, waarbij u ook de bijlagen elektronisch kunt bijsluiten.

Monument

Gaat u verbouwen aan een monument? Kijk dan op de pagina Monumenten

Archeologie

Gaat u bouwen of slopen, of andere grondwerkzaamheden uitvoeren? Dan hebt u misschien ook een archeologievergunning nodig, kijk dan op de pagina  Archeologie

Informatie Gemeente InGang

Heeft u (bouw)plannen, of wit u informatie over uw huidige/toekomstige woning of pand? Kom dan langs bij de Gemeente InGang. Hier liggen ook de meeste ruimtelijke plannen ter inzage (bijvoorbeeld bestemmingsplannen). U kunt bij de Gemeente InGang informatie krijgen over:

  • Ter inzage gelegde bouwplannen
  • bestemmingsplannen, vastgesteld en bestemmingsplannen die in voorbereiding zijn of in procedure

Maak online een afspraak

Voor meer informatie over dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Bouwbesluit: hoe te bouwen

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit.

Projecten en bedrijfmatige verbouwingen

Meer informatie over brandveiligheid kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio Utrecht. Via http://www.vrubrandweer.nl

Print Icoon printen