Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine, naaldachtige vezels. Deze kunt u tegenkomen in en om de meeste huizen van vóór 1994. Zolang het materiaal waar asbest in zit heel blijft, komen er geen asbestvezels vrij in de lucht. En is er geen risico voor uw gezondheid. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.

Waar kan asbest in zitten? 

Wilt u meer weten over asbesthoudende producten die in en aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt? Dan kunt u de asbestwijzer raadplegen. 

Als u wilt weten of er asbest in uw eigen huis aanwezig is. Laat dan een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau uitvoeren.

Asbest slopen of verwijderen

U mag niet zomaar asbest slopen of verwijderen. Er zijn voorwaarden voor  het slopen of verwijderen van asbest in uw eigen huis of uw bedrijf. Bij het slopen of verwijderen van asbest moet u altijd een sloopmelding doen. Dit kunt u online doen met onderstaande link. 

Maak online een sloopmelding

Let op! Er mogen geen andere werkzaamheden aan asbest plaatsvinden anders dan sloopwerkzaamheden, waarvoor een sloopmelding is gedaan.

Slopen of verwijderen asbest uit eigen huis

Bent u van plan om in uw eigen huis zelf een beperkte hoeveelheid asbesthoudend materiaal weg te halen?

Houdt er rekening mee dat u:

 • een sloopmelding doet als:
  - u meer dan 10 m3 gaat slopen;
  - als u asbest gaat verwijderen.
 • het materiaal zonder beschadiging weghaald;
 • alleen  “hechtgebonden” asbest mag aanbieden;
 • dat de maximale hoeveelheid 35m2 aan asbestplaten of vloerbedekking mag zijn;
 • de materialen geschroeft zitten en niet gelijmd;
 • het materiaal zonder breuk verwijderd;
 • verplicht bent een melding te doen aan de gemeente.

Meer informatie kunt u vinden op www.asbestdakenopnul.nl

Kunt u niet voldoen aan deze voorwaarden? Dan mag het asbest alleen door een SC530 gecertificeerd bedrijf verwijderd worden.

Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest uit uw woning.

Slopen of verwijderen asbest uit bedrijf

Houdt er rekening mee dat u een sloopmelding doet als:

 • u meer dan 10 m3 gaat slopen;
 • als u asbest gaat verwijderen.

Werkt u met asbesthoudende materialen? Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u de link Bouwbesluit Online. Onder artikel 1.26, lid 2 en 3 staan materialen genoemd die u geheel of gedeeltelijk  mag verwijderen zonder sloopmelding.

Asbest zelf wegbrengen naar het afvalscheidingstation

Het is alleen mogelijk asbest naar het afvalscheidingstation te brengen als:

 • het secuur, luchtdicht, dubbel verpakt,afgetaped is in speciale folie of zakken;
 • de verpakkingsmaterialen moeten voorzien zijn van speciale stickers. (Kleine zakken en speciale stickers zijn te verkrijgen in de bouwmarkten.)

Asbest en gezondheid

Eenvoudige werkzaamheden kunnen leiden tot het verspreiden van asbestvezels.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Schuren voorafgaand aan schilderwerk;
 • Boren van gaten in asbesthoudende materialen. 

Hiermee kan uw eigen gezondheid en die van anderen in gevaar komen. Wanneer asbestvezels in de lucht zweven kunnen deze na inademing diep in de longen doordringen. Asbest is alleen gevaarlijk als iemand losgeraakte vezels inademt. 

Meer informatie vindt u aan de rechterzijde van deze pagina onder de link Asbest en Gezondheid.

Print Icoon printen