Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouwbesluit 2012

Vanaf 1 april is het Bouwbesluit 2012 van kracht. Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een nieuw Bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012.

Wat verandert er door het nieuwe Bouwbesluit

De grootste verandering is dat de technische voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken (zoals tunnels, bruggen, overkappingen, schuttingen en straatmeubilair) allemaal terug te vinden zijn in het Bouwbesluit 2012. Bovendien zijn deze voorschriften beter op elkaar afgestemd. Daarnaast gelden er lagere eisen voor verbouwen. Voor u als aanvrager van een vergunning voor het vergroten of veranderen van uw woning betekent het dat uw aanvraag veelal niet meer aan nieuwbouweisen hoeft te voldoen. U kunt bijvoorbeeld de plafondhoogte van uw uitbouw laten aansluiten bij de bestaande plafonds in uw woonkamer of keuken.

Nieuwe normen voor bouwconstructies

Met de inwerkingtreding van Bouwbesluit 2012 worden de Europese normen van kracht. Het indienen van constructieberekeningen (als onderdeel van de aanvraag voor een omgevingsvergunning) op basis van de Nederlandse Normen is dan niet meer toegestaan. De gemeente Houten hanteert een overgangstermijn van drie maanden waarin ook berekeningen volgens de oude normen in behandeling genomen worden. Deze overgangsperiode eindigt op 1 juli 2012 (datum van aanvraag omgevingsvergunning is hierin bepalend).

Slopen

Met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 verdwijnt de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk: de sloopvergunning op grond van de bouwverordening wordt vervangen door een melding op grond van het Bouwbesluit 2012.
Voor (veilig) slopen en asbest verwijderen kan vanaf 1 april 2012 worden volstaan met een melding. Niet alle soorten sloopvergunningen vervallen. Wordt gesloopt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig is of betreft het een monument dan is ook na 1 april 2012 nog een vergunning nodig. Er blijft dus een aantal sloopvergunningen behouden, maar de meest voorkomende vervalt: de sloopvergunning op grond van de bouwverordening.

Sloopmelding

Een sloopmelding is verplicht bij 10 kubieke meter afval of asbest. Een sloopmelding moet vier weken voor de start van de werkzaamheden worden  ingediend bij het Omgevingsloket Online.

Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid

Print Icoon printen