Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeente toezicht op bouw en verbouw

Nadat u een omgevingsvergunning hebt verkregen om te bouwen (vroeger de bouwvergunning), kunt u starten met de (ver)bouw van de woning, inrichting of pand. U dient dat wel vooraf aan de inspecteur bouw- en woningtoezicht te melden. Tijdens de (ver)bouw vindt door de gemeente toezicht plaats.

De inspecteur bouw- en woningtoezicht ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving en eventuele voorwaarden die bij de bouw zijn vastgesteld. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de vergunning. Maar ook voor vergunningvrije bouwwerken gelden standaard voorwaarden. De voorwaarden hebben niet alleen betrekking op de technische bouwaspecten, maar ook op bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid) en de aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen.

Let op: Indien de bouw niet volgens de gestelde randvoorwaarden plaats vindt kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stil leggen.

Print Icoon printen