Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wet natuurbescherming

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar misschien beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U krijgt dan te maken met de Wet Natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan aan vogels en beschermde dieren of planten. Ook niet aan hun nest- of verblijfplaatsen.

Hoe werkt het?

Bent u van plan om buiten aan het werk te gaan? Dan raden wij u aan contact op te nemen met de gemeente. Ook al zijn het werkzaamheden waarbij u geen omgevingsvergunning of een meldingsplicht nodig heeft.

Gekeken wordt aan de hand van uw aanvraag of er wel of geen ontheffing nodig is.  In sommige situaties is er een quickscan nodig.

Een quickscan is een overzichtelijk rapport met een duidelijk advies. In één oogopslag weet u of er beschermde planten en dieren voorkomen. Zo ja, om welke soorten het gaat. Zo weet u snel of u  rekening moet houden met verplichtingen vanuit de natuurwetgeving.

Mocht het nodig zijn dan zet de gemeente uw aanvraag door naar de Provincie. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan geeft de provincie een ‘Verklaring van Geen Bedenking’ af.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 030 – 639 26 11.

Print Icoon printen