Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Grondaankoop

Naast de mogelijkheid van groenadoptie kunt u een verzoek doen een perceel grond, grenzend aan uw eigendommen, aan te kopen van de gemeente. Het verschil met een groenadoptie is dat u bij een aankoop eigenaar wordt van het perceel en er minder regels zijn dan bij groenadoptie.

Wanneer komt een perceel in aanmerking voor verkoop?

Niet elk perceel grond komt in aanmerking voor verkoop. Elk verzoek wordt apart beoordeeld. Het perceel komt in aanmerking voor verkoop indien:

 • Het betreffende perceel eigendom is van de gemeente;
 • Het betreffende perceel aan uw eigendom(men) grenst;
 • Kabels/leidingen de verkoop niet belemmeren;
 • Er geen stedenbouwkundige bezwaren zijn;
 • Er geen verkeerskundige bezwaren zijn;
 • Het geen bestaande openbare parkeerplaats of openbare weg betreft;
 • Er geen technische bezwaren zijn;
 • De verkoop geen toekomstige ontwikkelingen in de weg staat;
 • Er draagvlak is bij omwonenden.

Interesse?

Vul hier het contactformulier in.

Wat zijn de kosten?

Voor elke aanvraag, ongeacht of deze aanvraag leidt tot een aankoop, worden de kosten voor het opvragen van een overzicht van kabels en leidingen in het betreffende perceel, te weten een bedrag van € 21,50, bij u in rekening gebracht. Bij elke aankoop moet de koper altijd de volgende kosten betalen:

 • De grondprijs, te weten € 167,- per vierkante meter.
 • Overdrachtsbelasting, te weten 2% van de koopprijs. Overdrachtsbelasting wordt door de koper betaald via het kantoor van de notaris;
 • De notariskosten. De koper kiest zelf de notaris uit. Deze notaris zal een opgave van de kosten opstellen. De notariskosten zijn dus afhankelijk van de notaris die door de koper is uitgekozen;
 • De kadasterkosten. Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte en de koopprijs van het aan te kopen perceel. De koper kan hiervoor contact opnemen met de notaris van zijn/haar keuze. De gemeente zorgt voor de vorming van een voorlopige kadastraal perceel met voorlopige kadastrale grenzen en een voorlopige oppervlakte. De kosten hiervoor bedragen € 90,- en worden bij de koper in rekening gebracht..

Daarnaast kan het zo zijn dat op of in de nabijheid van het aan te kopen perceel aanpassingen aan de openbare ruimte moeten worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verplaatsen van een boom, een verkeersbord of het aanpassen van een kolk van de riolering of het straatwerk van de gemeente. Alle kosten die verband houden met de aankoop zijn voor de rekening van de koper. De gemeente doet per aanvraag een opgave van de kosten.

Indien het perceel kan worden verkocht ontvangt u hiervan per mail bericht met daarbij een opgave van de hiervoor genoemde kosten. Aan de hand daarvan kunt u besluiten of u al dan niet wilt overgaan tot aankoop.

Print Icoon printen