Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Project Sterke buurten

"Iedereen doet mee"

Het project Sterke Buurten maakt onderdeel uit van het programma Sociale Kracht 2017-2020 “Iedereen doet mee”. Hiermee wordt er een bijdrage geleverd aan het volgende doel:

Mensen in Houten steunen elkaar en zetten zich in voor hun omgeving.

Meer mensen kijken naar elkaar om en bieden elkaar praktische hulp. Sterke Buurten draagt ertoe bij dat meer inwoners in Houten zich duurzamer gaan inspannen voor de leefbaarheid in hun buurt en het welbevinden van hun eigen buurtgenoten. De vraag is: Hoe kunnen we het samen slimmer doen? Wat hebben buurtbewoners nodig en hoe kan daar slimmer op ingespeeld worden?

Samen met partners en initiatieven

Eind 2017 zijn er interviews gevoerd met een aantal initiatieven. De opbrengsten van deze interviews zijn te vinden in het Actieplan Sterke Buurten. 

In samenwerking met De KrachtFabriek en Van Houten&Co is er in mei 2018 de startbijeenkomst wij(k)maken georganiseerd. In ontspannen sfeer namen mensen van de gemeente, partners en wijkinitiatieven deel aan deze bijeenkomst. Ben jij benieuwd naar de uitkomsten hiervan? Download dan de verslagen.

Print Icoon printen