Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ons Fonds

Folder Ons Fonds

Wilt u samen met uw buren iets ondernemen om uw buurt mooier te maken? Of wilt u de handen uit de mouw steken voor de hele Houtense samenleving? Vraag om een financiële bijdrage uit Ons Fonds!

Hieronder een aantal voorbeelden ter inspiratie:

 • Buurtmoestuin
 • Kookgroep voor alleenstaanden
 • Verwendag voor oudere buurtbewoners
 • Bankje/ontmoetingsplek in de buurt

De activiteit kan leiden tot een tastbaar resultaat. Maar u kunt ook denken aan meer onderling contact in een wijk. Of een activiteit waardoor mensen minder eenzaam zijn. Het liefst laten wij ons verrassen door originele activiteiten.

Aanvragen

Heeft u een goed idee of een plan? Print het PDF icon aanvraagformulier  (184 KB), vul het in en stuur het op. De gemeente neemt alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving via tel. 030 – 63 92 611.

Voorwaarden en criteria

Hieronder kort de voorwaarden en criteria op een rij.

Uw activiteit voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:

 • Uw activiteit is eenmalig. U kunt dus niet elk jaar voor een terugkerende activiteit een aanvraag indienen.
 • Uw activiteit heeft een aantoonbare steun van de buurt of straat.
 • U levert zelf een bijdrage aan de activiteit. Dit kan zijn in tijd of geld.
 • Uw activiteit is voor meerdere inwoners toegankelijk en heeft geen commercieel belang.

De aanvraag beoordelen we verder op de volgende criteria:

 • Uw activiteit  past in de doelstelling van Ons Fonds.
 • Uw activiteit levert een bijdrage aan de Houtense samenleving (buurt of straat).
 • Uw activiteit heeft een bepaald bereik en is zichtbaar voor de Houtense samenleving.
 • Uw activiteit  is vernieuwend voor de Houtense samenleving.

Voor aanvragen die gevolgen hebben voor de openbare ruimte geldt:

Het beheer en onderhoud maken onderdeel uit van uw idee of plan. Hierover kunt u verdere afspraken maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.

Meer informatie hierover vindt u in de PDF icon Subsidieregeling Ons Fonds (229 KB). Naast deze voorwaarden gelden de gemeentelijke beoordelingscriteria en weigeringsgronden op grond van de Algemene subsidieverordening (www.houten.nl/subsidies).   

Print Icoon printen