Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Over ons Fonds

Wilt u samen met uw buren iets ondernemen om uw buurt mooier te maken? Of wilt u de handen uit de mouw steken voor de hele Houtense samenleving?

Ons Fonds ondersteunt inwoners die hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Het kan gaan om bewoners-initiatieven die de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk of bij elkaar vergroten. Veel mensen hebben ideeën over hoe hun omgeving beter of mooier kan. Met een bijdrage uit het Fonds kunnen deze ideeën werkelijkheid worden.

Wij laten ons graag verrassen door originele activiteiten!

Hieronder een aantal voorbeelden ter inspiratie:

 • Buurtmoestuin
 • Kookgroep voor alleenstaanden
 • Verwendag voor oudere buurtbewoners
 • Bankje/ontmoetingsplek in de buurt

Wat is het doel van Ons Fonds?

Met Ons Fonds willen wij de leefbaarheid in de buurt of straat verbeteren  en het onderlinge contact te  versterken. Dit doen we door bewonersparticipatie, eigen kracht en betrokkenheid van de burgers te stimuleren.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Heeft u een goed idee of een plan? Print het aanvraagformulier, vul het in en stuur het op. De gemeente neemt alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

U kunt uw aanvraag het hele jaar indienen. De gemeente beoordeelt de aanvragen op basis van bepaalde voorwaarden en criteria. Binnen twee weken na inlevering van uw aanvraag ontvangt u van ons een brief met hierin onze beslissing.

Wat is de hoogte van het budget?

De subsidie bedraagt  € 2.000,-- per aanvraag. Heeft u meer nodig? Dan kan dit bedrag oplopen tot max. € 5000,-. Lees hiervoor de voorwaarden en criteria.

Aan welke voorwaarden en criteria moet de aanvraag voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden en citeria voldoen:

 • De activiteit is eenmalig. U kunt niet elk jaar voor een terugkerende activiteit een aanvraag indienen.
 • De activiteit heeft een aantoonbare steun van de buurt of straat.
 • U levert zelf een bijdrage aan de activiteit. Dit kan zijn in tijd of geld.
 • Uw activiteit is voor meerdere inwoners toegankelijk en heeft geen commercieel belang.

De aanvraag beoordelen we verder op de volgende criteria:

 • Uw activiteit  past in de doelstelling van Ons Fonds.
 • Uw activiteit levert een bijdrage aan de Houtense samenleving (buurt of straat).
 • Uw activiteit heeft een bepaald bereik en is zichtbaar voor de Houtense samenleving.
 • Uw activiteit  is vernieuwend voor de Houtense samenleving.

Wilt u een activiteit organiseren die gevolgen heeft op openbare ruimte? Dan kunt u hierover verdere afspraken maken met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.

Meer informatie?

Meer informatie hierover vindt u in de Subsidieregeling Ons Fonds. Ook zijn van toepassing de gemeentelijke beoordelingscriteria en weigeringsgronden op grond van de Algemene subsidieverordening (www.houten.nl/subsidies).   

Print Icoon printen