Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuwe impuls voor recreatiegebied Bos Nieuw Wulven

Uitvoering Het Nieuwe Bos Wulven van Start

Maandag 16 maart a.s. starten de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe afslag en het parkeerterrein van Het Nieuwe Bos Wulven.

Met een bewonersbrief zijn de direct omwonenden geïnformeerd door aannemer Van Wijk Nieuwegein BV over de start van de werkzaamheden.  

De werkzaamheden zullen tot 15 september a.s. en de fietsroute door het Nieuwe Bos Wulven blijft open. De Rondweg zal tijdens de werkzaamheden enkele dagen in een of twee richtingen gesloten worden. Als dat zo ver is zal dat met borden worden aangegeven en aangekondigd worden in de media.  

Bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven onherroepelijk

Als alles volgens plan verloopt zal in februari 2020 de aanleg van de nieuwe afslag aan de Rondweg en het parkeerterrein voor het restaurant Het Nieuwe Bos Wulven starten. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 15 oktober 2019 vastgesteld.

De beroepstermijn van het bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven is verlopen. Er is geen beroep aangetekend bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee vanaf 10 januari jl. onherroepelijk geworden. Dit betekent dus dat de afslag en het parkeerterrein aangelegd mogen worden.

Het vervolg

Het werk hiervoor start medio februari 2020 met onder andere het verplaatsen van de jonge bomen langs de Rondweg en op de notenakker van het bos. Omwonenden worden over de  werkzaamheden geïnformeerd via de aannemer.

De verwachting is dat de initiatiefnemer Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven BV binnen enkele maanden de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van het restaurant en de werkplaats in gaat dienen. De procedure voor het verlenen van de vergunning duurt nog ca. 2 maanden daarna kan de bouw starten.

Voorlopige planning

  •  Vaststelling van bestemmingsplan door de gemeenteraad  oktober 2019
  • Einde beroepstermijn jan 2020
  • Vergunningaanvraag medio 2020
  • Start aanleg afslag Rondweg begin 2020
  • Start bouw horeca en recreatievoorzieningen eind 2020
  • Eind 2021 /begin 2022 opening nieuwe locatie
Bos Nieuw Wulven
Speeltoestel in Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven is 20 jaar geleden als recreatiegebied aangelegd. Het bos is bestemd voor de inwoners van Houten, Bunnik en de regio. Uit onderzoek blijkt dat zij een tekort ervaren aan recreatiemogelijkheden in de buurt. Om te voorzien in hun behoefte is het de bedoeling om het aanbod van voorzieningen en de bereikbaarheid van Nieuw Wulven te verbeteren.

Stichting Natuurlijke Recreatie is de nieuwe ondernemer in Nieuw Wulven. Zij hebben het plan “Het Nieuwe Bos Wulven” gemaakt. Daarin staat hoe ze van het bos een plek gaan maken voor recreanten van elke leeftijd. De stichting wil horeca en (gratis) recreatieve voorzieningen bieden. Zo kunnen bezoekers op een laagdrempelige, speelse en sportieve manier Nieuw Wulven ontdekken. Daarbij staan cultuur, natuur en de bezoeker centraal.

Ook zorgt de Stichting voor maatschappelijke verbinding. Er komen onder meer leer- en werktrajecten. De Stichting gaat pal naast het speelbos ongeveer 1 hectare ontwikkelen (totale gebied is 106 hectare). De gratis voorzieningen die er komen sluiten aan op het speelbos, de routestructuur en de behoeften uit de regio. Voor een goede bereikbaarheid komt er een afslag vanaf de Rondweg van Houten. Deze afslag ligt tussen de afslag De Weide en de afslag Het Veld. De afslag leidt naar een nieuw aan te leggen parkeerplaats.

Print Icoon printen