Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouwplan Grassen (Hofstad IVb)

Houten krijgt er nieuwe woonwijk bij in de Grassen. In het  gebied tussen de afslag Het Gras, de warmtekrachtcentrale en De Limesschool komen maximaal 220 woningen. 

In drie verschillende deelgebieden is er ruimte voor rijwoningen, appartementen en parkwoningen (zie verkavelingskaart). De bouwhoogte varieert van 10 meter aan de kant van de bestaande woningen tot maximaal 16 meter bij de spoorlijn.

Planning

  • BP procedure maart 2019-maart 2020
  • Ontwerp inrichting openbare ruimte (iom bewonersgroep Citroengras) doorlopend
  • Archeologisch onderzoek Bronstijd vindplaats februari – maart 2020
  • RCE-vergunning voor inrichting en woningbouw  augustus 2019 – juli 2020
  • Bouwrijp maken (uitvoeringstermijn 16 weken)  3e kwartaal 2020
  • Start woningbouw  4e kwartaal 2020
  • Woonrijp maken vanaf 3e kwartaal 2021
  • Oplevering laatste woningen  eind 2023

Bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt over de tijdelijke weg Raaigras. Deze weg loopt vanaf de afslag Het Gras langs het spoor richting de warmtekrachtcentrale. Ook het bouwverkeer voor De Grassen Noord maakt gebruik van het Raaigras.

Archeologie

Op het terrein van de Grassen wordt archeologisch besparend gebouwd. In de grond zit een archeologisch rijksmonument met sporen van bewoning uit de Brons- en IJzertijd en uit de Romeinse tijd. De ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen voor elektriciteit en data) wordt daarom voor een groot deel in de aanwezige beschermlaag, die 1 meter dik is, aangelegd.
Door de woningen archeologisch sparend te bouwen wordt het rijksmonument niet of nauwelijks verstoord. Voor de kleine verstoringen is bij de Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed (RCE)  een monumentenvergunning aangevraagd. De vindplaats uit de Bronstijd wordt opgegraven. Het grootste en meest waardevolle deel van het monument blijft echter in de grond liggen. Hier komt een park. 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Jules Tonneijck, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611 of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl.

U kunt ook kijken op www.hofpark.nl

Print Icoon printen