Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouwplan Grassen (Hofstad IVb)

Houten krijgt er nieuwe woonwijk bij in de Grassen. In het  gebied tussen de afslag Het Gras, de warmtekrachtcentrale en De Limesschool komen maximaal 220 woningen. 

In drie verschillende deelgebieden is er ruimte voor rijwoningen, appartementen en parkwoningen (zie verkavelingskaart). De bouwhoogte varieert van 10 meter aan de kant van de bestaande woningen tot maximaal 16 meter bij de spoorlijn.

Planning

  • BP procedure april 2020 -  oktober 2020
  • Ontwerp inrichting openbare ruimte (iom bewonersgroep Citroengras) doorlopend
  • Archeologisch onderzoek Bronstijd vindplaats mei – juni 2020 2020
  • RCE-vergunning voor inrichting en woningbouw  Vergunning is afgegeven
  • Bouwrijp maken (uitvoeringstermijn 12 weken)  4e kwartaal 2020
  • Start woningbouw  1e kwartaal 2021
  • Woonrijp maken vanaf 4e kwartaal 2021
  • Oplevering laatste woningen  eind 2023

Bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt over de tijdelijke weg Raaigras. Deze weg loopt vanaf de afslag Het Gras langs het spoor richting de warmtekrachtcentrale. Ook het bouwverkeer voor De Grassen Noord maakt gebruik van het Raaigras.

Archeologische opgraving in De Grassen

Het archeologisch onderzoek in Hofstad IVb is gestart. ADC ArcheoProjecten die dit onderzoek doet, geeft een gratis nieuwsbrief uit over hun bevindingen. Via deze link kunt u zich hiervoor aanmelden:  https://www.archeologie.nl/nieuws/houten 

Of lees de nieuwsbrief online https://mailchi.mp/46f537f591d3/nieuwsbrief-adc-archeoprojecten-3881577 

De gemeente Houten wil in Houten Zuid, ten zuiden van de warmtekrachtcentrale aan de Raaigras, woningen bouwen. Het terrein is echter een bijzondere plek want het is een archeologisch rijksmonument. Dat betekent dat het een terrein is met cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden bewaard zijn gebleven. Er is hier al een keer een proefopgraving gedaan. Toen werd met smalle opgravingssleuven het gebied voor een deel onderzocht. Die proefopgraving heeft aangetoond dat er binnen de grenzen van het monument ten minste twee vindplaatsen zijn.

De jongste is uit de IJzertijd/Romeinse tijd (800 v.Chr.- 450 na Chr.)  en bevat resten van een nederzetting langs een watergeul. Deze resten bevinden zich verspreid over het hele gebied. De oudste en tweede vindplaats is uit de Midden-Bronstijd (1800 – 1100 voor Christus). Deze veel kleinere vindplaats bevat ook resten van een nederzetting.

Locatie opgraving

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onder de indruk van de kwaliteit en bijzonderheid van de vondsten. RCE en de gemeente vinden daarom dat de vindplaatsen behouden moeten blijven. De archeologen van ADC ArcheoProjecten graven daarom de kleine locatie uit de Bronstijd op. Op de vindplaats uit de IJzertijd/Romeinse tijd wordt op een manier gebouwd die de vondsten niet beschadigd en de historische resten bewaard blijven. De kabels en leidingen in de grond worden aangelegd in een beschermende grondlaag die jaren geleden al extra daarvoor is aangebracht. De woningen staan straks op heipalen die op meer afstand van elkaar staan dan normaal.  Zo blijft het grootste deel van het monument intact.

Het doel van de opgraving is om alle archeologische resten uit de Bronstijdvindplaats veilig te stellen. Er wordt zo ook veel kennis opgedaan. De opgravers vinden waarschijnlijk resten van huizen en bijgebouwen, kuilen, greppels en palenrijen. Verder ook organische resten (zoals bot en hout) en botanisch materiaal (zoals riet). Ze verwachten ook resten te vinden van het bronsmaken dat men in de nederzetting deed. Dat is al bij de proefopgraving gevonden en dat is heel bijzonder.

Opgravingen
Bron: http://www.psammos.nl/bronstijd.html

Alles bij elkaar geeft de opgraving een kijkje in het verleden en laat ons zien hoe de mensen in die tijd en op die plek leefden en werkten.

Uitvoering van de werkzaamheden

In de week van 13 tot en met 17 april wordt het terrein afgezet met bouwhekken. In de week van 20 april wordt de beschermende grondlaag afgraven. Op 6 mei start het archeologische onderzoek, dat ongeveer 7 weken duurt.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Jules Tonneijck, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611 of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl.

U kunt ook kijken op www.hofpark.nl

Print Icoon printen