Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Onderhoud Rietplasbrug

Wijziging uitvoeringsplanning

Medio 2018 is er een aanbesteding gehouden voor de herinrichting van de Beusichemseweg. Dit heeft er in geresulteerd dat in september 2018 het werk is gegund aan een aannemer. Na de opdrachtverstrekking is duidelijk geworden dat desbetreffende aannemer het werk niet kon verrichten binnen de contractuele kaders van de overeenkomst. Daarom heeft de gemeente de overeenkomst met de aannemer ontbonden. Dit betekend dat er een nieuwe aanbesteding moet worden gehouden en dat het werk niet zoals oorspronkelijk gepland in 2018 uitgevoerd is. Voor het afstemmen van een nieuwe uitvoeringsplanning zal er overleg plaats vinden met verschillende stakeholders, waaronder Mooi ’t Goy. Als er nadere informatie is over een nieuwe uitvoeringsplanning dan wordt u onder andere via deze website en door de klankbordgroep Mooi ’t Goy hiervan op de hoogte gebracht.                                                                                                                         

Wat gaan we in hoofdzaak doen?

In 2013 heeft de gemeente de zwarte slijtlaag op het voetgangersgedeelte van de Rietplasbrug laten vervangen. Op diverse plekken op het verplicht (brom)fietspad is de rode slijtlaag inmiddels zeer slecht of geheel verdwenen. Daarom wordt deze rode slijtlaag in opdracht van de gemeente in de aankomende periode vervangen. De werkzaamheden starten maandag 6 augustus 2018 en zullen naar verwachting circa 4 weken in beslag nemen. De duur van de uitvoeringsperiode is echter afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Batec B.V. te ’s-Hertogenbosch. Als u vragen over de werkzaamheden heeft aan de aannemer dan kunt u daar voor terecht bij de heer S. Groot. Hij is te bereiken via telefoonnummer: 0418-63 56 98 of via email: sgroot@batec.nl .

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1 (volledige afsluiting):

In de periode 6 augustus t/m 17 augustus wordt de brug volledig afgesloten. In deze periode wordt de oude slijtlaag verwijderd en wordt de nieuwe slijtlaag op het brugdeel Beusichemsetuin – Veenmeer aangebracht. In deze periode worden fietsers omgeleid via de straten Beusichemsetuin – Beusichemseweg - Bloesemtuin -  Rendiermos – Sterremos – Stuwmeer en Steppemeer.

Bekijk de omleidingsroute.

Fase 2 (gedeeltelijke afsluiting, Vlondertuin 1 – Beusichemseweg):

In de periode 20 augustus t/m 31 augustus wordt de nieuwe slijtlaag op het brugdeel Vlondertuin 1 – Beusichemseweg aangebracht. Dit brugdeel blijft dan nog afgesloten. De verbinding Beusichemsetuin – Veenmeer is in deze fase wel weer opengesteld. Het verkeer zal via de Beusichemsetuin worden omgeleid.

Directievoerder en toezichthouder gemeente

De toezichthouder namens de gemeente is de heer E. lacet, hij is voor u als bewoner het eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente en bereikbaar via telefoonnummer: 030-63 92 611 of via email: gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen