Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwikkelingen Eiland van Schalkwijk

Het Eiland van Schalkwijk is een bijzonder gebied in de stedelijke regio Utrecht. Tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek ligt een prachtig open landschap met forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeente Houten investeert samen met inwoners op verschillende plekken in de toekomst van dit gebied.

Er zijn volop kansen om het gebied aantrekkelijk te maken en houden voor bewoners, recreanten en om de landbouw een nieuw toekomstperspectief te bieden. Om de verdere ontwikkeling van het gebied in goede banen te leiden is het hard nodig dat deze kansen worden aangegrepen.

Nieuw: wethouder Hilde de Groot vlogt

Er gebeurt veel op het Eiland van Schalkwijk. Hilde de Groot, wethouder van de gemeente Houten is daarom een vlog gestart. Hilde praat hiermee zo veel mogelijk mensen die wonen, werken of recreëren op het Eiland van Schalkwijk bij over allerlei onderwerpen. De vlog komt ongeveer om de maand uit.

Kijk hier de vlog over de ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk

Grotere percelen door grondruil

De afgelopen jaren overlegde en onderhandelde de gemeente veel met partijen over plannen voor ruilverkaveling. Dit deed de gemeente om de Schalkwijkse boeren te ondersteunen. Land op het Eiland van Schalkwijk dat in het verleden door projectontwikkelaars is opgekocht, komt weer in het bezit van de boeren. Door grond te kopen en ruilen zorgt de gemeente Houten ervoor dat de boeren grotere percelen krijgen. Dit maakt de bedrijven meer levensvatbaar. Omdat de velden dichter bij het agrarische bedrijf  liggen, hoeven de boeren niet meer met de trekker het hele eiland over.

Toekomstige projecten

De gemeente heeft de grond ook hard nodig voor de versterking van de Lekdijk. Het waterschap start vanaf 2024 met werkzaamheden voor het project Sterke Lekdijk. Dit project maakt het hele dijktraject toekomstbestendig. Uiteraard ook het stuk dat in de gemeente Houten ligt.

Door de grondruil komt daarnaast in het dorp een plek beschikbaar voor een woon- en dagbestedingslocatie voor jong volwassenen met een verstandelijke handicap. De gemeente onderzoekt verder hoe we de problemen rondom verkeer en parkeren bij Sportpark Schalkwijk kunnen oplossen. Het wegdek van de Kanaaldijk Zuid wordt aangepakt en verbeterd.

Verhuizing boerenbedrijven

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken verhuist één agrarisch bedrijf van de Lekdijk 28 naar een nieuwe plek aan de Trip. Een ander agrarisch bedrijf verhuist van de Lagedijk 1 naar de Kanaaldijk Zuid. Dit nieuwe bedrijf combineert landbouw en onderwijs. Het laat bezoekers zien waar voedsel vandaan komt. Op de vrijgekomen percelen komen woningen.

Nieuwbouw woningen

De gemeenteraad heeft het voorstel voor de grondaankopen en grondruilen in maart 2020 vastgesteld.  Daarna heeft de gemeente om kosten en opbrengsten in beeld te brengen een begroting gemaakt. Deze begroting is door de gemeenteraad in juni 2020 vastgesteld.

Regels woningbouw Eiland van Schalkwijk

Volop genieten

De afgelopen jaren zijn allerlei mooie plannen uitgevoerd om inwoners en bezoekers meer te laten genieten. Zoals klompenpaden, theetuinen, bed & breakfast, een gerenoveerd fort met camping en terras, kanoroutes en -steigers, een restaurant, een streektransferium en verkooppunten voor streekproducten. Bij de VVV Krommerijnstreek vindt u informatie over recreatiemogelijkheden op het Eiland van Schalkwijk.

Heeft u een goed plan voor het Eiland?

Wij dagen bewoners en ondernemers uit om te investeren in dit gebied. Leg uw plannen aan ons voor. Wij denken daarbij graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel of mail:
Gemeente Houten
Gebiedsmanager: Salihe Seyman
Telefoon: 030-6392 611
Email: eilandvanschalkwijk@houten.nl

Print Icoon printen