Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aanbrengen natuurlijke oevers Houten Noord

Natuurlijke oevers
Klik op de download voor een grotere afbeelding

Binnenkort wordt er gestart met het afronden van de realisatie van natuurvriendelijke oevers bij de watergangen in Houten-Noord.

Voor deze werkzaamheden zal de aanwezige beplanting bij de oever worden verwijderd of gesnoeid. Ook eventuele oude beschoeiing zal worden verwijderd. Hierna wordt de beschoeiing aangebracht. Dit betreft een kunststof beschoeiing van gerecycled materiaal. Daarna worden de nieuwe oevers geprofileerd.

De onderkant van de oevers zal hierna worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Hierdoor onstaat er meer variatie in beplanting in de rand van de oevers.  De gesnoeide beplanting zal ook weer uit gaan lopen.

Planning

De werkzaamheden zullen ca. 2 tot 3 weken in beslag nemen en worden uitgevoerd tussen 07:00 – 17:00. Mogelijk ondervindt u hiervan enige hinder.Tijdens de werkzaamheden zullen de fiets- en voetpaden begaanbaar blijven.

Waarom doen we dit?

Het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stedelijk gebied doordat de nieuwe beschoeiing onder water wordt geplaatst. Hierdoor stroomt het water over de beschoeiing heen, zonder dat er uitspoeling van de randen plaats vindt.

Het talud achter de beschoeiing wordt, waar mogelijk, flauw schuin naar de beschoeiing toe af gegraven. Hierdoor ontstaat er een geleidelijke overgang van water naar land. Daar waar het mogelijk is, wordt  achter de beschoeiing een vlak gedeelte aangelegd. In dit vlakke gedeelte ontstaat een moerasachtig geheel achter de beschoeiing. Hier zullen waterplanten gaan groeien. Van waterplanten is bekend dat ze het water zuiveren. De waterkwaliteit zal hierdoor verbeteren. Doordat de beschoeiing onder water is geplaatst kunnen vissen en amfibieën achter de beschoeiing komen en tussen de waterplanten hun eieren afzetten. Dit komt de biodiversiteit ten goede.

Vragen?

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Peter van Wieringen via telefoonnummer (030) 63 92 611 of via gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen