Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Herontwikkeling De Kleine en De Grote Geer

Detailkaart

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage tot en met 11 december 2019.

Herontwikkeling

Het sociaal-cultureel centrum De Grote Geer en horecagelegenheid De  Kleine Geer met aangrenzend parkeerterrein worden getransformeerd naar een woongebied. De monumentale gebouwen liggen in woonwijk De Geer.

De kleinschalige nieuwbouwontwikkeling komt op het naastgelegen parkeerterrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande omgeving en in het bijzonder met de twee monumentale gebouwen. Deze monumenten met historische waarde blijven in de nieuwe ontwikkeling uiteraard behouden. 

De raad heeft op 27 juni 2017 de startnotitie vastgesteld, zie download aan de rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie De Kleine en De Grote Geer.

Verkoop

In februari/ maart is de verkoop van start gegaan van De Kleine en De Grote Geer en het aangrenzende parkeerterrein. Het college van B&W heeft op 22 mei 2018 besloten dat CZP investments BV het mag kopen en ontwikkelen.

Projectplan

CZP heeft met input uit de startbijeenkomst en de bewonersavonden een projectplan opgesteld. Dit projectplan is door de gemeentraad op 22 januari 2019 goedgekeurd en geeft weer hoe de ontwikkeling eruit gaat zien. Daarbij is rekening gehouden met de aspecten duurzaamheid, stedenbouw en verkeer. Het projectplan wordt door CZP verder uitgewerkt tot een aanvraag omgevingsvergunning. Bij de behandeling van deze aanvraag wordt een planologische procedure doorlopen. Deze aanvraag komt ook in ’t Groentje te staan.

Anders ontwikkelen

Vroeger maakte de gemeente zelf haar plannen. Nu laat de gemeente dit veel over aan initiatiefnemers. Nieuwsgierig naar de nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling? Bekijk dan het Programma Ruimte.  

Participatie

CZP heeft een website gemaakt waar bewoners en andere geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en het participatieproces. Deze  kunt u vinden op:
http://www.czp-investments.nl/detail/51

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met Zakia el Moussaoui van team Vergunningverlening Toezicht en handhaving  en Jules Tonneijk van team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar:  gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen