Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Onderhoud begraafplaats Pr. Ireneweg

Grafkelder

Half december  restaureert de gemeente het monumentale graf van de familie D‘ Hangest d’Yvoy op begraafplaats Prinses Ireneweg. Deze grafkelder ligt, als u de begraafplaats opkomt, links in de hoek, aan de zijde van de Prinses Ireneweg.  

Het graf is al enige tijd in slechte staat. Sinds kort is de gemeente eigenaar van het graf en daarmee verantwoordelijk voor het behoud en beheer. Grafspecialist Begraafplaatsservice Vreeker BV voert de restauratiewerkzaamheden uit, in overleg met en goedkeuring van de Houtense monumentencommissie.  

Het graf van de adellijke familie D’Hangest d’Yvoy is bijzonder omdat hier onder andere Jacob Jan van Hangest d'Yvoy (1779-1854) begraven ligt. Hij droeg de titel Heer van Houten.  

Het graf bestaat  uit twee delen: de grafkelder en de toegang tot de kelder. Deze toegang, met grafsteen en vooraanzicht van de kelder, wordt nu aangepakt. Afhankelijk van de bouwkundige staat van de grafkelder zelf, kijkt de gemeente wat ervoor nodig is om deze te restaureren. Deze restauratie wordt zonodig in een later stadium uitgevoerd. Na de restauratie kan het graf als monument behouden blijven.  

De begraafplaats is een historische begraafplaats, met zestig monumentale graven. Sommige hiervan zijn verwaarloosd. Om de historische sfeer te kunnen behouden, laat de gemeente nu dit graf herstellen.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de begraafplaats aan de Prinses Ireneweg? U kunt contact opnemen met Margriet Krul (Beheer Openbare Ruimte) via gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen