Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Parkeerpleinen in De Poorten

Op deze projectwebsite vindt u informatie over de reconstructie van vijf parkeerpleinen in De Poorten.

Update 9 juli 2020 Info bewonersavond en verlenging aanmeldtermijn

Locatie

De weersverwachtingen zijn gunstig voor maandag 13 juli. De bewonersavond willen we daarom buiten organiseren bij het gebouw van de Voedselbank (bij De Grund) aan De Poort 81 in Houten.

Tijdschema

Er zijn 5 aanmeldingen binnengekomen bij de gemeente.  Zij zijn welkom om 19.30 uur. We vragen u zoveel mogelijk alleen te komen.

Verlenging aanmeldtermijn

We hebben besloten de aanmeldtermijn ter verlengen tot maandag 13 juli 12:00 uur. U kunt uw aanmelding mailen aan gemeentehuis@houten.nl t.a.v. Saskia Meijer. Vermeld daarbij ons kenmerk (719363), uw naam, adres, telefoonnummer en over welk(e) plein(en) u vragen heeft. Bewoners die zich na vandaag nog aanmelden, krijgen maandag a.s. per mail bericht over de tijd dat ze verwacht worden.

Update 6 juli 2020

Hieronder kunt u de ontwerptekeningen vinden van de parkeereilanden. Het gaat om de volgende straten:

 1. Saksenpoort
 2. Tubantenpoort
 3. Friezenpoort
 4. Keltenpoort
 5. Eburonenpoort

De tekeningen kunt u tijdens de bewonersavond op 13 juli op papier bekijken. Nadere informatie volgt eind deze week via deze website.

Aanleiding

Op de parkeerpleinen van de Eburonenpoort, Keltenpoort, Tubantenpoort, Saksenpoort en de Friezenpoort zien we de volgende aandachtspunten:

 • De pleinen zijn erg stenig en het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering. Wij zien kansen om het regenwater af te koppelen
 • De bomen groeien matig door de slechte ondergrond waarin ze staan. Ze veroorzaken ook  schade aan de bestrating.
 • Automobilisten moeten tegen een verhoogde band oprijden om te kunnen parkeren. Dit is niet gebruiksvriendelijk.
 • Er ontbreekt een parkeervakindeling. De beperkte parkeerruimte kan daardoor niet altijd optimaal benut worden.

Veranderingen

De gemeente wil de pleinen opnieuw inrichten. Op de pleinen zal het volgende veranderen:

 • De parkeervakken worden uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. Hierdoor kan regenwater in de bodem zakken en wordt het riool minder belast. Ook worden de pleinen in het midden wat lager aangelegd dan aan de randen. Hierdoor kan het regenwater bij extreme buien tijdelijk  worden opgevangen.
 • De huidige bomen worden gekapt. In de nieuwe situatie komen minder bomen terug, maar deze krijgen wel meer ruimte. Ook ontstaat er ruimte voor beplanting.
 • De parkeervakken worden op gelijk niveau met de straat aangelegd.
 • Er komt een duidelijke indeling in parkeervakken.

Aan de weg om de parkeerpleinen heen verandert niets.

Informatiemoment

Er wordt een informatiemoment georganiseerd op maandag 13 juli tussen 19.30 en 21.00 uur. Aanmelden is verplicht om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk komen. Wij gaan er vanuit dat u zoveel mogelijk alleen komt.

U kunt uw aanmelding mailen aan gemeentehuis@houten.nl t.a.v. Saskia Meijer. Vermeld daarbij ons kenmerk (719363), uw naam, adres, telefoonnummer en over welk(e) plein(en) u vragen heeft. 

Aanmelden is mogelijk t/m maandag 6 juli 2020.

Vanaf vrijdag 10 juli 2020 vermelden we op deze projectwebsite waar en op welk tijdstip u wordt verwacht.

Vragen

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de projectleider Ewald Mauritz via telnr. (030) 63 92 611 of ewald.mauritz@houten.nl.

Print Icoon printen