Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuwe impuls voor recreatiegebied Bos Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven
Speeltoestel in Nieuw Wulven

Bos Nieuw Wulven is 20 jaar geleden als recreatiegebied aangelegd. Het bos is bestemd voor de inwoners van Houten, Bunnik en de regio. Uit onderzoek blijkt dat zij een tekort ervaren aan recreatiemogelijkheden in de buurt. Om te voorzien in hun behoefte is het de bedoeling om het aanbod van voorzieningen en de bereikbaarheid van Nieuw Wulven te verbeteren.

Stichting Natuurlijke Recreatie is de nieuwe ondernemer in Nieuw Wulven. Zij hebben het plan “Het Nieuwe Bos Wulven” gemaakt. Daarin staat hoe ze van het bos een plek gaan maken voor recreanten van elke leeftijd. De stichting wil horeca en (gratis) recreatieve voorzieningen bieden. Zo kunnen bezoekers op een laagdrempelige, speelse en sportieve manier Nieuw Wulven ontdekken. Daarbij staan cultuur, natuur en de bezoeker centraal.

Ook zorgt de Stichting voor maatschappelijke verbinding. Er komen onder meer leer- en werktrajecten. De Stichting gaat pal naast het speelbos ongeveer 1 hectare ontwikkelen (totale gebied is 106 hectare). De gratis voorzieningen die er komen sluiten aan op het speelbos, de routestructuur en de behoeften uit de regio. Voor een goede bereikbaarheid komt er een afslag vanaf de Rondweg van Houten. Deze afslag ligt tussen de afslag De Weide en de afslag Het Veld. De afslag leidt naar een nieuw aan te leggen parkeerplaats.

Procedure en voorlopige planning

Op 11 september 2018 heeft het college van B&W ingestemd met het ontwerp voor het 'Nieuwe Bos Wulven' en met de antwoordnotitie voor vragen van bewoners. Het college wil dat er nog goed gekeken wordt naar het al dan niet behouden van het parkeerterrein bij de Binnenweg en de locatie van de voorgestelde trekkershutten.

De volgende stap is de start van de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan, waarbij de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit zal kunnen nemen.

Voorlopige planning

  • Resultaten informatiebijeenkomst verwerken in ontwerp - september 2018
  • Start bestemmingsplanprocedure voor afslag en horeca - najaar 2018
    Hierbij is het mogelijk om een zienswijze in te dienen
  • Vaststelling van bestemmingsplan door de gemeenteraad - begin 2019
  • Vergunningaanvraag
  • Start aanleg afslag Rondweg
  • Start bouw horeca en recreatievoorzieningen
  • Medio 2020 opening nieuwe locatie

Inloopavond 6 juni 2018

Op 6 juni is het plan voor het 'Nieuwe Bos Wulven' tijdens een inloopavond gepresenteerd. Ongeveer 60 bezoekers hebben vragenlijsten ingevuld. De antwoorden op deze vragen staan onder de downloads aan de rechterzijde van deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Pim De Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611 of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl .

Ook kunt u terecht bij de heer Jan Vrielink, Staatsbosbeheer via j.vrielink@staatsbosbeheer.nl

Meer informatie is te vinden op: www.staatsbosbeheer.nl/nieuwwulven

Print Icoon printen