Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Eiland van Schalkwijk

Nieuwe toekomst

Het Eiland van Schalkwijk is een bijzonder gebied in de stedelijke regio Utrecht. Tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek ligt een prachtig open landschap met forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De landbouw is hier belangrijk. Om het Eiland ook in de toekomst zo mooi te houden, nodigt de gemeente inwoners en ondernemers uit om met plannen te komen. Er zijn volop kansen om het Eiland van Schalkwijk aantrekkelijk te maken voor recreanten en om de landbouw een nieuw toekomstperspectief te bieden.

Om deze kansen te verzilveren kiezen de overheden (gemeente, provincie en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) voor een nieuwe en experimentele aanpak. Deze uitdaging ontwikkelt de gemeente samen met bewoners en ondernemers. De overheden stellen zich open op voor initiatieven en denken constructief mee. 

Zo gaan we samen voor een mooi en economisch sterk Eiland van Schalkwijk. Een plek waar iedereen nu én ook in de toekomst prettig kan wonen, werken en recreëren.

Volop genieten

Nu, in 2016, kunnen inwoners en bezoekers al volop genieten van de eerste initiatieven. Zoals klompenpaden, theetuinen, bed & breakfast, een gerenoveerd fort met camping en terras, kanoroutes en -steigers, een restaurant, streektransferium en streekproducten. Bij de VVV vindt u informatie over recreatiemogelijkheden op het Eiland van Schalkwijk.

Wilt u alvast een indruk krijgen? Bekijk een item over Schalkwijk van RTV Utrecht.

Wat zijn de plannen?

Er zijn al rond de 30 plannen op het Eiland van Schalkwijk bij de gemeente aangemeld. Deze variëren van horeca-initiatieven en duurzame veestallen tot klompenpaden. 

Bij de beoordeling van de initiatieven trekken de betrokken overheden samen op. Regelmatig zitten de gemeente Houten, provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met elkaar om tafel om de ingediende plannen te beoordelen en te bespreken met ondernemers. De grondslag van die beoordeling ligt in het koersdocument en de toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk.

Met het concept 'uitnodigingsplanologie' werken we samen aan de uitvoering van de visie. Wij ondersteunen de initiatiefnemers. Ook in het verbinden van ideeën neemt de gemeente een actieve rol aan.

Wilt u de uitdaging aangaan?

Nu komt het aan op de uitvoering van de toekomstvisie van het Eiland van Schalkwijk! Wij dagen bewoners en ondernemers uit om te investeren in dit gebied en met plannen te komen. Wij denken daarbij graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel of mail:
Gemeente Houten
Projectsecretariaat Eiland van Schalkwijk
Telefoon: 030 63 92 611
e-mail: gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen