Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven

De algemene begraafplaats Oud Wulven aan de Oud Wulfseweg 4A te Houten wordt uitgebreid. Om dit stuk  in de toekomst geschikt te maken voor uitvaarten starten op maandag donderdag 21 oktober grondwerkzaamheden op het perceel (zie afbeelding 1)  ten noordwesten van de huidige begraafplaats. 

Locatieoverzicht uitbreiding begraafplaats Oud Wulven
Afbeelding 1: Locatieoverzicht uitbreiding begraafplaats Oud Wulven

Wat gaan we in hoofdzaak doen?

Om de ondergrond geschikt te maken voor grafkistbegravenissen wordt een deel van het perceel ontgraven en opgehoogd met zand. Op de andere helft van het perceel vindt slecht een beperkte ophoging van de ondergrond plaats met grond waardoor dit stuk geschikt is voor urnbegravenissen. Rondom de uitbreiding zal ook een groenstrook worden aangeplant.

Planning werkzaamheden en aanvoerroute zand

Vanaf maandag 17 oktober zal er gestart worden met de werkzaamheden. In de voorafgaande week zullen al enkele voorbereidende handelingen worden verricht, zoals onder andere het aanbrengen van een tijdelijke transport route over de akker ter hoogte van de Utrechtseweg 15A naar de begraafplaats. Deze transportroute zal worden gebruikt voor de aanvoer van zand dat nodig is in de ophoging van de begraafplaats

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?

In opdracht van de gemeente voert de firma A. Agterberg B.V. te De Bilt de werkzaamheden uit. De uitvoerder van de aannemer is de heer P. (Pascal) Agterberg. Als u vragen aan hem heeft dan kunt u deze stellen via email: p.agterberg@agterberg.com, of via telefoonnummer: 06-22 755 709.

Toezichthouder en directievoerder gemeente

De toezichthouder namens de gemeente is de heer M. (Marcel) van Schaik, hij is voor u als bewoner het eerste aanspreekpunt vanuit de gemeente. Is hij afwezig dan kunt u contact opnemen met de heer W. (Willem) Zwambag van de gemeente. Beide heren zijn bereikbaar via telefoonnr.: 030 - 6392 611.

Print Icoon printen