Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Visie Oude Dorp 2030

Houten is en blijft in ontwikkeling. Zo ook ons historische hart: het Oude Dorp.

Fontein Oude dorp

Waarom een nieuwe visie op het Oude Dorp?

De gemeente wil van het Oude Dorp een aantrekkelijker, levendiger gebied maken met een evenwichtige mix aan functies. Hiervoor wil de gemeente met een frisse blik en in samenhang een actuele visie opstellen.

Voordat de gemeente begint met schrijven, zijn inwoners gevraagd om ideeën en wensen. Wat vindt u belangrijk? Lees hier hoe inwoners mee konden doen.

In deze nieuwe visie hebben we aandacht voor:

  • een aangepaste verkeer- en parkeersituatie
  • een autoluw of autovrij Plein
  • initiatieven uit de samenleving
  • duurzame (zorg)woningen
  • horeca en detailhandel
  • herontwikkeling van de locaties ‘Van Harte school’ en ‘De Grund’
  • het versterken van het historische karakter
  • vergroening en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte
  • ontmoetings- en (groene) speelplekken

De eerdere visie dateert uit 2009. Op verschillende gebieden zijn de ambities van toen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van De Stenen Poort, meer levendigheid door evenementen en horeca en meer parkeerplaatsen. Niet alle maatregelen hebben voldoende effect gehad. Daarnaast blijkt dat behoeften van inwoners en ondernemers zijn veranderd. Hoog tijd de visie te actualisen. De gemeenteraad heeft hiervoor op 5 juni 2019 de startnotitie ‘Herijking Visie Oude Dorp’ vastgesteld. De startnotitie vindt u terug onder de downloads.

Terugblik: hoe konden inwoners meedoen?

Van 12 juli tot 1 september konden inwoners meedoen met een wandelroute en online enquête. De start was bij de muziektent op het Plein. Wethouder Herman Geerdes bracht ter aanmoediging, samen met zangeres Jolien Kistemaker, een Houtense versie van het lied 'Ons Dorp' van Wim Sonneveld. (Zie filmpje.) Maar liefst 288 inwoners maakten gebruik van deze mogelijkheid. De uitkomsten leest u in deze rapportage. De volgende stap was het bespreken van de uitkomsten tijdens werkateliers waar telkens andere thema's aan de orde kwamen.

De werkateliers vonden plaats op:

26 september:            thema historisch dorpskarakter
3 oktober:                   thema wonen, zorg, onderwijs, spelen
10 oktober:                 thema winkelen, uitgaan, ontmoeten, cultuur
17 oktober:                 thema veilig lopen, fietsen, rijden, parkeren
25 november:             alle thema's speciaal voor inwoners tot 35 jaar.

Eindrapportage inbreng inwoners

Het participatietraject is in opdracht van de gemeente begeleid door bureau De Wijde Blik. De eindrapportage kunt u hier raadplegen. Ook is de gemeente in gesprek met verschillende belanghebbenden en laat de gemeente enkele onderzoeken doen. Alle inbreng vertaalt de gemeente in verschillende scenario's voor een concept-visie.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders zal alle inbreng afwegen en keuzes maken. Daarna volgt een concept-visie met een uitvoeringsprogramma. Na een formele inspraakprocedure is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. Oorspronkelijk was het de verwachting dat dit medio 2020 kon plaatsvinden. Mede door de Coronacrisis is in deze planning helaas vertraging ontstaan. Wij streven ernaar de concept-visie in oktober/november 2020 gereed te hebben voor inspraak. De opgefriste visie bevat dan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het Oude Dorp.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Margaret Raijmakers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. Of stuur een email naar oudedorp@houten.nl.

Print Icoon printen