Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Fietsstraat Herbergierserf-Koopmanserf

Revisie beplantingsplan bomen Herbergierserf - Koopmanserf

Via dit bericht willen wij u informeren over wijzigingen in het beplantingsplan voor de bomen langs het Herbergierserf en Koopmanserf.

Definitief ontwerp en beplantingsplan fietsstraat Herbergierserf – Koopmanserf

Met de aanleg van de fietsstraat tussen de Vlierweg en de Loerikseweg is er invulling gegeven aan een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk van Houten. Voor het ontwerp van de fietsstraat is een participatietraject met bewoners doorlopen. De uitkomsten van de bewonersparticipatie zijn meegewogen in het ontwerpproces. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp van de inrichting van de openbare ruimte en een beplantingsplan voor de bomen. U heeft hier voor aanvang van de werkzaamheden kennis van kunnen nemen via deze website.

Uitvoering werkzaamheden

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is gebleken dat 7 locaties ongeschikt zijn om groeiplaatsen voor bomen aan te brengen. Dit komt door kabels en leidingen in de ondergrond waar geen bomen op mogen groeien, of een te kleine plantafstand tot bestaande bomen. Van deze bomen is het mogelijk om er 1 te compenseren in de groenstrook langs het perceel van Loerikseweg 52a. Voor de overige 6 bomen zal een geschikte alternatieve locatie buiten het projectgebied worden gezocht. Ook zijn er ter hoogte van Koopmanserf 14-24 een 4-tal bomen binnen het groenvak opgeschoven als gevolg van de minimale plantafstand tot bestaande bomen.

Gewijzigd beplatingsplan bomen Herbergierserf - Koopmanserf

Rechts op deze pagina kunt u een revisie tekening terugvinden met daarop aangegeven de wijzigingen in het beplatingsplan van de bomen.

Inloopavond

Op woensdag 7 februari 2018 organiseert de gemeente een inloopavond. Op de inloopavond kunt u kennis nemen van de wijzigingen in het beplantingsplan en zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig aan wie een u toelichting op de tekening kunt vragen. De inloopavond wordt gehouden op het gemeentehuis, bezoekadres Onderdoor 25, 3995 DW te Houten van 18:00 tot 19:30 uur.

Planning aanplanten van de bomen

De bomen zullen volgens planning in het voorjaar van 2018 worden aangeplant. Wanneer dit precies gebeurd is op voorhand niet aan te geven. Dit is onder andere afhankelijk van het plantseizoen en de weersomstandigheden.

Terugblik inloopmoment 26 juni 2017

Tijdens het inloopmoment heeft de gemeente het aangepaste ontwerp van de fietsstraat Herbergierserf – Koopmanserf gepresenteerd. Belangstellende zijn in de gelegenheid gesteld om een toelichting op het ontwerp te krijgen. Ook is er tijdens de avond de mogelijkheid geboden om een voorkeur uit te spreken over de soortkeuze van de aan te planten bomen binnen het projectgebied. Bewoners hebben hun voorkeur kenbaar mogen maken voor verschillende soorten bomen. Met meerderheid van de stemmen is gekozen voor:

  • Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ (1ste grootte, 64% voorkeursstemmen).
  • Tilia tomentosa Zilverlinde (1ste grootte, 32% voorkeursstemmen).
  • Prunus virginiana (2de grootte, 37% voorkeursstemmen).
  • Amelanchier arborea 'Robin Hill' (2de grootte, 23% voorkeursstemmen). 
  • Liquidambar styraciflua 'Fastigiata' (2de grootte, 23% voorkeursstemmen). 

Rechts op deze pagina kunt u referentiebeelden van de bomen en een bomentekening terugvinden.

Vragen

Als u na het lezen van dit bericht nog vragen heeft dan kunt u contact met opnemen met de heer B. Laarhoven. Hij is te bereiken via telefoonnummer (030) 63 92 611 of mail naar werkaandeweg@houten.nl.

Print Icoon printen