Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Fietsstraat Herbergierserf-Koopmanserf

Terugblik inloopmoment 26 juni 2017

Tijdens het inloopmoment heeft de gemeente het aangepaste ontwerp van de fietsstraat Herbergierserf – Koopmanserf gepresenteerd. Belangstellende zijn in de gelegenheid gesteld om een toelichting op het ontwerp te krijgen. Ook is er tijdens de avond de mogelijkheid geboden om een voorkeur uit te spreken over de soortkeuze van de aan te planten bomen binnen het projectgebied. Bewoners hebben hun voorkeur kenbaar mogen maken voor verschillende soorten bomen. Met meerderheid van de stemmen is gekozen voor:

  • Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ (1ste grootte, 64% voorkeursstemmen).
  • Tilia tomentosa Zilverlinde (1ste grootte, 32% voorkeursstemmen).
  • Prunus virginiana (2de grootte, 37% voorkeursstemmen).
  • Amelanchier arborea 'Robin Hill' (2de grootte, 23% voorkeursstemmen). 
  • Liquidambar styraciflua 'Fastigiata' (2de grootte, 23% voorkeursstemmen). 

Rechts op deze pagina kunt u referentiebeelden van de bomen en een bomentekening terugvinden.

Boomsoorten

Definitief ontwerp

Alle tijdens het ontwerpproces binnen gekomen reacties zijn door de gemeente beoordeeld en gewogen in het algemeen belang. Op enkele punten is het ontwerp nog bijgesteld. Rechts op deze pagina kunt u het definitieve ontwerp terugvinden.

Wat gaan we in hoofdzaak doen?

De werkzaamheden starten maandag 10 oktober 2017 en zullen naar verwachting circa 9 weken in beslag nemen. Dit is wel onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden. De uit te voeren werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het verwijderen van de bestaande verhardingen, en het aanbrengen van nieuwe asfaltverharding en straatwerk. Daarnaast worden er ook nieuw bomen aangeplant. Mogelijk dat dit niet direct samenloopt met de verhardingswerkzaamheden, dit is afhankelijk van het plantseizoen.

Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?

Aannemingsbedrijf KWS Infra te Utrecht heeft het werk van de gemeente Houten gegund gekregen.
De projectleider van de aannemer is de heer C. van ‘t Klooster. Als u vragen aan hem heeft dan kunt u deze stellen via email: fietsstraathouten@kws.nl. Voor dringende zaken kunt u zich ook melden bij de keet van de uitvoerder, deze staat op het werk.

Planning en bereikbaarheid

De aannemer zal direct omwonende met een aparte brief informeren over de planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid gedurende de voortgang van het werk. De bewonersbrief kunt via de link rechts op deze pagina inzien.

Informatieavond 13 oktober 2017 (LET OP AANGEPASTE DATUM)

Op vrijdag 13 oktober organiseert de aannemer een informatieavond. Belangstellende kunnen hier heen voor nadere informatie over de uitvoering van de werkzaamheden, ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan de uitvoerder. De uitnodiging inclusief locatie en tijdstip voor deze avond staan in de bewonersbrief die is in te zien via de link rechts op deze pagina.

Eerdere berichtgeving

Inloopavond

In vervolg op de bewonersavond in maart, organiseert de gemeente voor aanwonenden een inloop over het ontwerpvoorstel voor de fietsstraat Herbergierserf-Koopmanserf op maandag 26 juni 2017.

Terugblik bewonersavond 30 maart

De gemeente kijkt terug op een goed bezochte en actieve bewonersavond. De gemeente heeft haar aandachtspunten voor de fietsstraat kenbaar gemaakt en haar denkrichting voor de toekomstige inrichting gepresenteerd. Bewoners hebben hier op de avond zelf en achteraf op gereageerd. De reacties zijn gebruikt bij het uitwerken van een voorstel.

Voorstel

Rechts op deze pagina kunt u het uitgewerkte voorstel terugvinden. Zoals u kunt zien hebben alle bomen langs het traject van de fietsstraat een rood kruis gekregen. Dit betekent dat deze bomen vervangen worden. Dit is door alle direct aanwonenden van de fietsstraat verzocht middels een handtekeningenlijst. Tijdens het inloopmoment op 26 juni krijgen bewoners de mogelijkheid hun voorkeur uit te spreken voor het soort terug te plaatsen bomen. De gemeente legt een aantal keuzemogelijkheden voor en middels stemming kiezen de bewoners voor het nieuwe soort.

Vervolg

Wij stellen u tot en met 11 juli in de gelegenheid op het ontwerpvoorstel te reageren. Het doel is om de fietsstraat komend najaar aan te leggen.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van het project, dan kunt u een email sturen naar werkaandeweg@houten.nl

Eerdere berichtgeving

Fietsstraat Herbergierserf-Koopmanserf

Vanuit Provincie Utrecht krijgt gemeente Houten een subsidie om de aanleg van Fietsstraat Herbergierserf-Koopmanserf mogelijk te maken. Dit is een “ontbrekende schakel” in het fietsnetwerk van Houten.

Herbegierserf - Koopmanserf

Donderdag 30 maart 2017 is er een goedbezochte bewonersavond geweest. Op deze avond heeft de gemeente een korte presentatie gegeven en daarna konden de bewoners een eerste schetsplan van de fietsstraat bekijken en daar op reageren.

Het doel van de avond was om samen met de gemeente en buren mee te denken over de inrichting en mogelijke aandachtspunten.

Uitkomst avond

Bewoners konden op de bewonersavond zelf en daarna nog per mail (tot 10 april) reacties geven op de plannen en met ideeën komen voor de inrichting. Zie rechts het document met daarin de punten die  hieruit naar voren zijn gekomen.

Vervolg

De gemeente gaat zich de komende periode een mening vormen over de ingebrachte reacties en daarna het plan verder uitwerken. Waarschijnlijk volgt er in juni een nieuwe bewonersavond om de uitgewerkte plannen te presenteren. De realisatie van de fietsstraat staat voor komend najaar op de planning.

Print Icoon printen