Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027

Van visie naar uitvoering

Afgelopen oktober stemde de gemeenteraad unaniem in met de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027. De visie brengt in beeld hoe we de verkeerssituatie op het Eiland de komende jaren kunnen verbeteren én ontwikkelingen mogelijk maken. Daarbij ligt de focus op het versterken van het fietsgebruik, vervoer over water, meer en beter openbaar vervoer, het verbreden van de weg op de Lekdijk tussen A27 en Fort Honswijk. Alle plannen zijn in één oogopslag te zien in een infographic (zie download rechts op de pagina).

De mobiliteitsvisie is gebaseerd op de ontwikkelingen zoals vastgelegd in de Structuurvisie Eiland van Schalkwijk. Verder houdt de mobiliteitsvisie rekening met het voorgestelde intensievere gebruik van recreatiegebied ’t Waal en de herontwikkeling van Fort Honswijk. De visie is tot stand gekomen in een intensief participatieproces met bewoners en ondernemers van het eiland.

Bij de raadsbehandeling zijn twee moties aangenomen (zie downloads). Bij de uitwerking van de visie wordt de inhoud van deze twee moties betrokken.

De raad heeft in november € 1.000.000 beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan met de uitvoering van de eerste deelprojecten uit de visie. In het eerste kwartaal van 2018 zal een plan van aanpak worden vastgesteld en gaan de eerste projecten van start.

Vervolg

De mobiliteitsvisie is een visiedocument. Dat betekent dat het een denkrichting aangeeft, maar nog geen concrete plannen bevat. De uitwerking gaan we de komende tijd samen doen met betrokkenen. Voor 2018 gaat het onder andere om een fietsverbinding langs het spoor Houten–Culemborg, verbetering van de verkeersveiligheid van de Provincialeweg, onderzoek naar collectief openbaar vervoer en mobiliteitsgedrag van recreanten (zie maatregel 1 t/m 10 in de lijst). Daarbij zal maatregel 4 (invoering camerapoorten) nog even blijven liggen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt hiermee gewacht tot het moment dat de urgentie ervan duidelijker is geworden. Op 13 maart 2018 heeft het college het Projectplan vastgesteld waarin staat omschreven hoe het project verder zal worden uitgerold. Het projectplan is hiernaast als download beschikbaar.

Heeft u vragen/opmerkingen?

Neemt u dan contact op met de projectleider, de heer Edwin Boonstoppel, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 06 3304 3338. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen