Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkeersveiligheid Provincialeweg & fietspad Houten-Culemborg

Foto Provincialeweg Schalkwijk

Eind 2017 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van Schalkwijk vastgesteld. In deze visie staan ruim 20 projecten die moeten zorgen voor een bereikbaar en verkeersveilig Eiland van Schalkwijk. Er wordt nu gestart met de uitwerking van de eerste projecten. De verkeersveiligheid op de Provincialeweg in Schalkwijk wordt verbeterd en er wordt een fietspad langs het spoor, tussen de kruising Provincialeweg/Jhr. Ramweg/Schalkwijkseweg en de Lekdijk aangelegd. Dat doen we samen met bewoners, (belangen) organisaties en andere belanghebbenden.

Op 23 mei 2018 was er een bewonersavond voor het project verkeersveiligheid van de Provincialeweg en het fietspad Houten- Culemborg. Deze startavond had als doel om ideeën op te halen in de omgeving. Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen, wensen en zorgen te uiten, etc. Met deze informatie kon de gemeente de uitgangspunten bepalen,  de knelpunten inzichtelijk maken en met voorstellen en oplossingen komen.

Op 27 september 2018 heeft een vervolgbijeenkomst plaats gevonden. Op deze avond is uitleg gegeven over de oplossingsrichtingen van de te nemen maatregelen op de Provincialeweg.  Ook is nut en noodzaak van een oostelijk tracé van het fietspad toegelicht. Naar aanleiding van deze avond heeft de gemeente een lijst met veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden opgesteld. Deze lijst is ook hiernaast te downloaden.

Met uw reacties op deze avond voert de gemeente aanvullend onderzoek uit en werkt het ontwerp verder uit. In het eerste kwartaal 2019  wordt een vervolgavond gepland.

Via deze website kunt u de ontwikkelingen rondom dit project volgen. Hier vindt u de komende tijd bijvoorbeeld presentaties, verslagen, etc. (zie downloads)

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer E.Boonstoppel via  edwin.boonstoppel@houten.nl of 06-33043338. 

Print Icoon printen