Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oplossing parkeerproblematiek De Bouw

De Bouw

Er is een oplossing in zicht voor de problemen met de geparkeerde auto's langs De Bouw en de parkeerdruk in de wijk De Bouw. Een werkgroep van bewoners en bedrijven uit de wijk De Bouw/Castellum hebben samen met de gemeente een pakket aan maatregelen bedacht. Burgemeester en wethouders zijn hiermee akkoord gegaan.

De maatregelen bestaan uit:

  • Instellen van een kleine blauwe zone in een deel van de wijk De Bouw. De maximale tijd dat men hier mag parkeren is 15 minuten. De bewoners van de Wijnbouw en een aantal bewoners van de Tuinbouw krijgen een ontheffing voor deze blauwe zone.
  • Afgifte van parkeerontheffingen voor winkeliers/ondernemers in Castellum voor het huidige blauwe-zonegebied van Castellum.
  • Aanleg van circa 28 nieuwe privĂ©-parkeerplaatsen voor de bedrijven langs een deel van De Bouw in de nabijheid van Castellum. De bedrijven betalen zelf de aanleg van deze parkeerplaatsen.
  • Plaatsen van duidelijke verwijsborden op De Bouw naar de parkeergarage.
  • Instellen van een parkeerverbod op De Bouw (nu mag hier nog geparkeerd worden, straks niet meer).
  • Promoten van het gratis P&R-terrein onder personeel van ondernemers/winkeliers in Castellum.

Daarnaast blijft de gemeente zich inspannen om de parkeergarage beter te benutten. Daar is voldoende parkeercapaciteit. In samenwerking met de winkeliersvereniging start de gemeente de campagne voor verwijzing naar de parkeergarage alvast op. De uitvoering van de overige maatregelen kan pas na het doorlopen van de vereiste inspraakprocedures.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Richard Zwartenkot, Petra van Ingen of Paulina Span van de afdeling Beheer Openbare Ruimte via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen