Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wegwijzer / Den Oord

Ontwerp bestemmingsplan “Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord” naar de gemeenteraad:

Het ontwerpbestemmingsplan “nieuwebouw wegwijzer Den Oord”  heeft tot 2 april 2020 ter inzage gelegen. Nu kan het bestemmingsplan met de nota van Zienswijzen waarin de ingediende zienswijzen en de reactie van de gemeente zijn verwerkt naar de gemeenteraad voor vaststelling. De behandeling staat voor 16 juni a.s. op de agenda van de gemeenteraad. Het Ronde tafelgesprek is gepland op 26 mei a.s.

De zienswijzen hebben op een aantal punten geleid tot een wijziging van het bestemmingsplan. De nota van zienswijzen en het raadvoorstel zijn opgenomen in de lijst met documenten van deze webpagina..

Het gewijzigde plan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl .

Vervolg

Komende weken zal ook de selectieprocedure starten voor een  projectontwikkelaar die de appartementen moet gaan bouwen en verkopen.  Het contract kan gesloten worden zodra het de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en het na de beroepstermijn onherroepelijk is.

Afspraken Gemeente en Bewonersbelangen Den Oord ondertekend

Het participatie traject met omwonenden en de bewonersbelangen Den oord hebben geresulteerd in een lijst met afspraken. Deze is op 18 februari 2020  getekend door wethouder Herman Geerdes en vertegenwoordigers van DOBB. De afspraken uit de lijst zullen naast het door de raad vastgestelde stedenbouwkundig kader  “Nieuwbouw Wegwijzer Den oord” de basis vormen voor de verdere uitwerking van het plan.

Bovenaanzicht
Vogelperspectief
Situatietekening wegwijzer

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen