Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Afronding wijk De Tuinen

De woningbouw in de Tuinen ten zuiden van de Leesloot is na vele jaren bijna gereed. 

Herstel openbaar gebied

De gemeente is in april 2017 eigenaar van het openbaar gebied geworden. Het openbaar gebied voldeed echter niet overal aan de eisen die de gemeente aan een nieuwe wijk stelt. Daarom is is het openbaar gebied de afgelopen tijd hersteld.

Bouwplan Heidetuin/Tulpentuin

De omgevingsvergunning voor de woningen van de “Tien van Houten” (www.detienvanhouten.nl ) op de hoek Tulpentuin/Heidetuin  is begin oktober 2016 onherroepelijk geworden.  De bouw is daarom in december 2016 gestart.

Voor de bouw van de “Tien van Houten” hebben aannemer Reuvers Bouw en gemeente Houten in overleg met omwonenden bekeken hoe de bouw veilig en met zo min mogelijk overlast kan verlopen. Alle veiligheids- en overlastbeperkende maatregelen staan beschreven in een bouwveiligheidsplan. De gemeente houdt toezicht op de uitvoering van deze maatregelen.

Bij het bouwveiligheidsplan horen tekeningen van de bouwplaats en de te gebruiken verkeersborden. Ook is er een rapport gemaakt over de keuze van de meest geschikte bouwroute. Van deze bouwroute is een tekening gemaakt voor de vergunningsaanvraag. Bij het opstellen van al deze documenten is de inbreng van omwonenden op de inloopbijeenkomsten van 30 mei en 12 oktober 2016 meegenomen.

Alle documenten kunt u aan de rechterkant van deze pagina downloaden. 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Peter Bos, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen