Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouwplan Grassen (Hofstad 4b)

Hofstad IVb

Houten krijgt er nieuwe woonwijk bij in de Grassen. In het  gebied tussen de afslag Het Gras, de warmtekrachtcentrale en De Limesschool komen maximaal 220 woningen. 

In drie verschillende deelgebieden is er ruimte voor rijwoningen, appartementen en parkwoningen (zie verkavelingskaart). De bouwhoogte varieert. Van 10 meter aan de kant van de bestaande woningen tot 16 meter bij de spoorlijn.

Planning

  • BP procedure maart 2018-maart 2019
  • Ontwerp inrichting openbare ruimte (iom bewonersgroep Hofstad) januari – oktober 2018
  • Archeologisch onderzoek Bronstijd vindplaats juni –augustus 2018
  • RCE-vergunning voor inrichting en woningbouw  juli – december 2018
  • Bouwrijp maken (uitvoeringstermijn 16 weken)  1e helft 2019
  • Start woningbouw  2e helft 2019
  • Woonrijp maken vanaf begin 2020
  • Oplevering laatste woningen eind 2020 – 2e kwart 2021

Bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt over de tijdelijke weg Raaigras. Deze weg loopt vanaf de afslag Het Gras langs het spoor richting de warmtekrachtcentrale. Ook het bouwverkeer voor De Grassen Noord gaat gebruik maken van het Raaigras.

Archeologie

Op het terrein van de Grassen wordt archeologisch besparend gebouwd. In de grond zit een archeologisch rijksmonument  met sporen van bewoning uit Brons-, IJzer en Romeinse tijd. De ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen voor elektriciteit en data) wordt daarom voor een groot deel in de al aanwezige één meter dikke beschermlaag aangelegd.
Door de woningen archeologisch sparend te bouwen wordt het rijksmonument niet of nauwelijks verstoord.

De Bronstijdvindplaats, waar woningen komen, wordt opgegraven. Het grootste en meest waardevolle deel van het monument blijft in de grond liggen. Hier komt een  park. 

 Meer informatie?

Voorontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb.

https://0321.ropubliceer.nl/index.asp?plannen=alle

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met:
De heer Jules Tonneijck,
projectleider afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
(030) – 63 92 611.

U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

U kunt ook kijken op www.hofpark.nl

Print Icoon printen