Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouwplan Grassen (Hofstad 4b)

Hofstad IVb

Inrichting toegangsweg Castellum oost fase 2

De komende weken krijgt het gedeelte van het Raaigras ter hoogte van de warmtekrachtcentrale zijn definitieve inrichting. De werkzaamheden starten in de week van 29 januari. Het verkeer wordt omgeleid via het P+R terrein. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind februari klaar. 

Het gedeelte Raaigras tussen Het Gras en de warmtekrachtcentrale blijft bouwweg. Dit in verband met de ontwikkeling van Hofstad IVb (terrein ten zuiden van de warmtekrachtcentrale).

Voorontwerp-bestemmingsplan bouwplan de Grassen – Hofstad IVb

De procedure voor het voorontwerp van het bestemmingsplan bouwplan de Grassen gaat eind februari van start.  Het plan betreft het nog vrijliggende gebied (zie kaartje) tussen de inprikker en de warmtekrachtcentrale in de wijk De Grassen.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om de komst van woningen in het gebied mogelijk te maken.

In het eerste kwartaal 2018 komt er een informatieavond over de bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze avond wordt er uitleg gegeven over (de mogelijkheid tot) het indienen van een zienswijze. Ook beantwoorden we dan de vragen die op 11 december zijn gesteld.

Informatieavond over het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure

Op 12 maart is er een informatieavond over het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan en de bestemmingsplanprocedure in basisschool Aventurijn aan Raaigras 101-d. U kunt vanaf 19.15 uur inlopen, de avond start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden voor deze avond.

Programma informatieavond

De avond begint met een centrale presentatie over bestemmingsplan en procedure. Na afloop van het centrale deel kunt u aan thematafels meer informatie krijgen over de volgende onderwerpen:

  • Verkaveling en archeologie
  • Verkeer en parkeren
  • Bestemmingsplan

Inzien van en reactie geven op voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 8 maart 2018 tot en met woensdag 18 april ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze 6 weken kunt u schriftelijk een reactie geven (zienswijze indienen). Op www.houten.nl/bestemmingsplannen kunt u alle relevante informatie vinden.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Jules Tonneijck, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen