Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouwplan Grassen (Hofstad IVb)

Hofstad IVb

Houten krijgt er nieuwe woonwijk bij in de Grassen. In het  gebied tussen de afslag Het Gras, de warmtekrachtcentrale en De Limesschool komen maximaal 220 woningen. 

In drie verschillende deelgebieden is er ruimte voor rijwoningen, appartementen en parkwoningen (zie verkavelingskaart). De bouwhoogte varieert. Van 10 meter aan de kant van de bestaande woningen tot 16 meter bij de spoorlijn.

Planning

  • BP procedure maart 2019-maart 2020
  • Ontwerp inrichting openbare ruimte (iom bewonersgroep Citroengras) doorlopend
  • Archeologisch onderzoek Bronstijd vindplaats juni –augustus 2019
  • RCE-vergunning voor inrichting en woningbouw  juni – augustus 2019
  • Bouwrijp maken (uitvoeringstermijn 16 weken)  1e helft 2020
  • Start woningbouw  2e helft 2020
  • Woonrijp maken vanaf begin 2021
  • Oplevering laatste woningen eind 2021 – 2e kwart 2022

Bouwverkeer

Het bouwverkeer rijdt over de tijdelijke weg Raaigras. Deze weg loopt vanaf de afslag Het Gras langs het spoor richting de warmtekrachtcentrale. Ook het bouwverkeer voor De Grassen Noord gaat gebruik maken van het Raaigras.

Archeologie

Op het terrein van de Grassen wordt archeologisch besparend gebouwd. In de grond zit een archeologisch rijksmonument  met sporen van bewoning uit Brons-, IJzer en Romeinse tijd. De ondergrondse infrastructuur (riolering, kabels en leidingen voor elektriciteit en data) wordt daarom voor een groot deel in de al aanwezige één meter dikke beschermlaag aangelegd.
Door de woningen archeologisch sparend te bouwen wordt het rijksmonument niet of nauwelijks verstoord.

De Bronstijdvindplaats wordt indien nodig opgegraven. Het grootste en meest waardevolle deel van het monument blijft in de grond liggen. Hier komt een  park. 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Jules Tonneijck, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611 of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl.

U kunt ook kijken op www.hofpark.nl

Print Icoon printen