Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bouwplan Grassen (Hofstad 4b)

Hofstad IVb

Inrichting toegangsweg Castellum oost fase 2

De komende weken krijgt het gedeelte van het Raaigras ter hoogte van de warmtekrachtcentrale zijn definitieve inrichting. De werkzaamheden starten in de week van 29 januari. Het verkeer wordt omgeleid via het P+R terrein. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind februari klaar. 

Het gedeelte Raaigras tussen Het Gras en de warmtekrachtcentrale blijft bouwweg. Dit in verband met de ontwikkeling van Hofstad IVb (terrein ten zuiden van de warmtekrachtcentrale).

Voorontwerp-bestemmingsplan bouwplan de Grassen – Hofstad IVb

De procedure voor het voorontwerp van het bestemmingsplan bouwplan de Grassen gaat eind februari van start.  Het plan betreft het nog vrijliggende gebied (zie kaartje) tussen de inprikker en de warmtekrachtcentrale in de wijk De Grassen.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om de komst van woningen in het gebied mogelijk te maken.

In het eerste kwartaal 2018 komt er een informatieavond over de bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze avond wordt er uitleg gegeven over (de mogelijkheid tot) het indienen van een zienswijze. Ook beantwoorden we dan de vragen die op 11 december zijn gesteld.

Informatieavond Hofstad IVb 11 december

Op de informatieavond op 11 december werd het nieuwe plan door stedenbouwkundigbureau LAP en Landscape & Urban Design gepresenteerd.

Het nieuwe plan voor Hofstad IVB heeft 7 kernkwaliteiten: groen klein stedelijk, goed wonen, collectieve ruimte, zorgvuldig ontworpen straatbeeld, innovatieve duurzame toepassingen, archeologie vertellen en een goed proces. Deze kwaliteiten werden tijdens de avond nader toegelicht. Verder was er een korte toelichting over parkeren en de verkeersafwikkeling bij de inprikker. De woningbouw bij Hofstad IVb is nodig om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen in Houten.

U kunt de complete presentatie, de rapportage van de verkeersafwikkeling bij de inprikker en het parkeeronderzoek in de rechterkolom van deze pagina vinden.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Jules Tonneijck, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen