Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Herontwikkeling De Kleine en De Grote Geer

Detailkaart

Het sociaal-cultureel centrum De Grote Geer en horecagelegenheid De  Kleine Geer met aangrenzend parkeerterrein worden getransformeerd naar een woongebied. De monumentale gebouwen liggen in woonwijk De Geer.

De kleinschalige nieuwbouwontwikkeling komt op het naastgelegen parkeerterrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande omgeving en in het bijzonder met de twee monumentale gebouwen. Deze monumenten met historische waarde blijven in de nieuwe ontwikkeling uiteraard behouden. 

De raad heeft op 27 juni 2017 de startnotitie vastgesteld, zie download aan de rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie De kleine en De grote Geer. Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt.

Opheffen van de openbare parkeerplaatsen

Het parkeerterrein in het plangebied zal herontwikkeld worden. Om dit mogelijk te maken wordt het parkeerterrein onttrokken aan de openbare ruimte.

Wat betekent dit voor bewoners die op het terrein parkeren?

Als voorbereiding op deze herontwikkeling zijn diverse parkeeronderzoeken uitgevoerd. Het doel van deze onderzoeken was om te beoordelen of er binnen 150 meter loopafstand van de woningen van de bewoners, die rond het parkeerterrein wonen, nog voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

De resultaten van het onderzoek zijn als volgt samen te vatten:

  • Parkeeronderzoek 2017(augustus/september):

Wanneer de capaciteit van het parkeerterrein niet meegerekend wordt, maar de bezetting van de wijk het zelfde blijft, is de parkeerdruk 85%

  • Parkeeronderzoek 2018 (januari/maart):

Wanneer de capaciteit van het parkeerterrein niet meegerekend wordt, maar de bezetting van de wijk het zelfde blijft, is de parkeerdruk 82,4%

In de gemeente Houten wordt er gerekend met een maximaal toelaatbare bezettingsgraad van 90%.  In beide onderzoeken wordt de maximale bezettingsgraad van 90% niet overschreden.

Het onderzoek van 2017 kunt u vinden onder de downloads.

Voor het onttrekken van het parkeerterrein wordt een besluit genomen. Het ontwerpbesluit is op 17 oktober 2018 gepubliceerd in ’t Groentje. Meer informatie over het besluit kunt u digitaal vinden in de publicatie op de webpagina: gemeenterubriek Houten actueel.

Anders ontwikkelen

Vroeger maakte de gemeente zelf haar plannen. Nu laat de gemeente dit veel over aan initiatiefnemers. Nieuwsgierig naar de nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling? Bekijk dan het Programma Ruimte.  

Verkoop

In februari/ maart is de verkoop van start gegaan van De Kleine en De Grote Geer en aangrenzende parkeerterrein. Hieruit heeft het college van B&W op 22 mei jl. besloten dat CZP investments BV het mag kopen en ontwikkelen.

Participatie

CZP heeft naar aanleiding van de startbijeenkomst op dinsdag 26 juni een webpagina gemaakt, waar bewoners en andere geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en het participatieproces. De webpagina kunt u vinden op:
http://www.czp-investments.nl/detail/51

Met de input van de startbijeenkomst zal CZP een projectplan gaan ontwikkelen. Dit projectplan moet vervolgens door het college van B & W worden goedgekeurd. Daarna gaat CZP een omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwplan. Bij de behandeling van deze aanvraag zal een planologische procedure worden doorlopen. De verwachting is dat de bouw in 2019 wordt gestart.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met Alex de Reuver afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen