Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Herontwikkeling locatie Mozaïekschool

Mozaiekschool

Informatie over de locatie

In 2014 is het terrein van basisschool Het Mozaïek (locatie Puttershaag) beschikbaar gekomen voor nieuwe ontwikkelingen. De school aan de Putterhaag is verhuisd naar de vernieuwde school aan het Glazeniersgilde. Er is een nieuw bouwplan voor woningen.

Bouw stap dichterbij 

Op woensdag 22 februari 2017 zetten directeur Arjan Ton van Bolton en wethouder Michiel van Liere van gemeente Houten hun handtekeningen onder de koop – en realisatieovereenkomst. In deze overeenkomst zijn naast de inhoud van het plan, ook de grondprijs en de verkoopgrenzen vastgesteld.  Zeker 75% van de woningen wordt levensloopbestendig en zijn specifiek bedoeld voor Houtenaren van 55+. Daarnaast is er ruimte voor gezinnen of alleenstaanden.

Het gehele project wordt ten minste energieneutraal.  De school en beplantingen worden per 15 november 2017 weggehaald. Het Projectplan (zie download in de rechterkolom) is de richtlijn voor het verder maken van het plan. Bolton heeft dit plan verder uitgewerkt, onder andere met een zogenaamde co-creatie avond met potentiële kopers. Het plan heeft inmiddels de naam Haag & Hof gekregen. De verkoop is in juni 2017 gestart. Daarnaast werken ontwikkelaar en gemeente in overleg met potentiële kopers en omwonenden aan de vormgeving van de openbare ruimte en Het Lokaal, een ontmoetingsruimte voor de buurt en het project. Het openbare ruimte plan kunt u vinden als download in de rechterkolom.

De start van de bouw Haag & Hof is gepland begin 2018. In 2018 kunnen de woningen gereed zijn. Meer informatie over het project is te krijgen bij de gemeente en bij makelaars Hiele en Dalsem te Houten of via www.haagenhof.nl

plan Mozaiekschool

Nieuwe manier van ontwikkelen 

De aanpak van de herontwikkeling van deze plek is een nieuwe manier van ontwikkelen, waarmee de gemeente de komende jaren ervaringen wil opdoen. Dit past in de koers van de ‘Toekomstvisie Proeftuin Houten’, Dat betekent dat er geen blauwdruk voor de aanpak is. Houtenaren, gemeente, ontwikkelaars en andere partijen gaan samen aan de slag. En zo wordt stap voor stap toegewerkt naar een mooi en gedragen plan.  

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Peter Bos, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Heeft u vragen voor de buurtvertegenwoordigers of de ouderenvertegenwoordiging? 
Voor contact met de buurtvertegenwoordiging kunt u de volgende personen benaderen:
Corrinne de Korte  via corrinnedekorte@gmail.com
Maryan Hess via maryan.hess@casema.nl 
Lydia van Doorn via lydiavandoorn@hotmail.com 
Han den Hartog via (030) 637 76 73
Pieter Hammingh via (030) 635 34 80. 

Voor contact met de Samenwerkende Bonden Ouderen Houten/Stichting Gehandicaptenbelangen kunt u Wim Haan benaderen via haanoptrek@gmail.com  of via  06-2462 53 77.

Schriftelijke vragen kunt u sturen aan: Pr. Ireneweg 28, 3991 BG Houten.

Print Icoon printen