Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwikkeling Eikenhout

Luchtfoto van Eikenhout

Startnotitie Eikenhout

De raad heeft op 27 juni 2017 de startnotitie Eikenhout vastgesteld, zie download rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van woningen voor ouderen op deze locatie. Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt.

Anders ontwikkelen

In tegenstelling tot vroeger, toen de gemeente vaak zelf plannen maakte, laat de gemeente nu veel over aan marktpartijen. Dit kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties, maar ook particuliere initiatiefnemers zijn. Deze nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling zijn al eerder vastgelegd in het Programma Ruimte 2017-2019.

Verkoop

Van 2 juli tot en met 31 augustus 2018 heeft de locatie Eikenhout te koop gestaan. Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester & wethouders na een marktoriëntatie besloten om deze locatie te verkopen aan “SUSTAY verantwoord wonen” uit Utrecht.

Participatie

Sustay start in begin 2019 met het participatieproces. In een startbijeenkomst lichten zij toe hoe dit eruit ziet. Naast vertegenwoordigers van Sustay is ook de gemeente Houten bij deze bijeenkomst aanwezig. Sustay zal na deze startbijeenkomst bewoners en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen en het participatieproces. In eerste instantie via bewonersbrieven, nieuwsberichten en later via een projectwebsite.

Tijdens de startbijeenkomst kunt u opmerkingen, adviezen en ideeën geven. Daarmee gaat Sustay een projectplan (bouwplan) maken. In dit plan wordt bijvoorbeeld de stedenbouwkundige- en architectonische opzet, het groen, de verkeersontsluiting en het parkeren beschreven.

Vervolg

Nadat er een gezamenlijk gedragen projectplan is uitgewerkt, neemt het college van burgemeester & wethouders hierover een besluit. Daarna zal Sustay een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Hier is een planologische procedure voor nodig. Deze aanvraag komt te zijner tijd in de gemeentepagina in ’t Groentje te staan.

Heeft u vragen of opmerkingen ?

Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager de heer Fred van de Water, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen