Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Herontwikkeling De Kleine en De Grote Geer

Detailkaart

Het sociaal-cultureel centrum De Grote Geer en horecagelegenheid De  Kleine Geer met aangrenzend parkeerterrein worden getransformeerd naar een woongebied. De monumentale gebouwen liggen in woonwijk De Geer.

De kleinschalige nieuwbouwontwikkeling komt op het naastgelegen parkeerterrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande omgeving en in het bijzonder met de twee monumentale gebouwen. Deze monumenten met historische waarde blijven in de nieuwe ontwikkeling uiteraard behouden. 

De raad heeft op 27 juni 2017 de startnotitie vastgesteld, zie download aan de rechterzijde. In deze startnotitie staan globale uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie De kleine en De grote Geer. Er zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt

Anders ontwikkelen

Vroeger maakte de gemeente zelf haar plannen. Nu laat de gemeente dit veel over aan initiatiefnemers. Nieuwsgierig naar de nieuwe manier van ontwikkelen én de koers van de Houtense ruimtelijke ontwikkeling? Bekijk dan het Programma Ruimte.  

Verkoop

In februari/ maart is de verkoop van start gegaan van De Kleine en De Grote Geer en aangrenzende parkeerterrein. Hieruit heeft het college van B&W op 22 mei jl. besloten dat CZP investments BV het mag kopen en ontwikkelen.

Participatie

CZP investments BV gaat binnenkort van start met het participatietraject. Aan de hand van opmerkingen, adviezen en ideeën van bewoners gaat CZP een projectplan maken. In dit plan staat beschreven hoe het er inhoudelijk uit gaat zien. U moet dan denken aan bijvoorbeeld de stedenbouwkundige- en architectonische opzet, de verkeersontsluiting en het parkeren.

Het projectplan moet vervolgens door het college van B & W worden goedgekeurd. Daarna gaat CZP een  omgevingsvergunning aanvragen voor het bouwplan. Hier is een planologische procedure voor nodig. Naar verwachting start de bouw in 2019.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager de heer Thomas van Elteren, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen