Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Visie Oude Dorp 2030

Visie Oude dorp

Houten heeft zich de afgelopen jaren met de uitbreiding van Houten-Zuid verder ontwikkeld. Dat heeft nu én in de toekomst, invloed op het Oude Dorp.

Daarom werkten bewoners, ondernemers en de gemeente enkele jaren geleden aan een visie voor het Oude Dorp. De gemeenteraad heeft in 2009 de Visie Oude Dorp 2030 (Een warm hart voor Houten), het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan vastgesteld. Deze notities bieden kaders om de veranderingen in het Oude Dorp in juiste banen te leiden.

Coalitieakkoord 2018-2022

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft in het coalitieakkoord 2018-2022  de ambitie geuit om het plein in het Oude Dorp autoluw te maken. De Visie Oude Dorp is daarom toe aan een herijking. In samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen gaan er verschillende varianten onderzocht worden om het autogebruik op het Plein, inclusief parkeren, terug te dringen. Het fietsgebruik wordt gestimuleerd en daarmee wordt de beleving van het Oude Dorp en het Plein verbeterd.

De uitvoering van de visie en het coalitieakkoord komen met hulp van de Klankbordgroep Oude Dorp tot stand. De uitwerking ervan wordt samen met de klankbordgroep Oude dorp, ondernemers en inwoners opgepakt.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager  Thomas van Elteren, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen