Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oude Dorp

Fontein Oude dorp

Houten is en blijft in ontwikkeling. Zo ook ons historische hart: het Oude Dorp. Daarom vraagt de gemeente aan inwoners, ondernemers en bezoekers met een frisse blik naar het Oude Dorp te kijken. Wat vindt u belangrijk voor het historische hart van Houten? Van vrijdag 12 juli tot en met zondag 1 september kon iedereen vragen beantwoorden via www.frisseblikopoudedorp.nl. Nu is het tijd voor de volgende stap, de werkateliers. 

Werkateliers: denkt u mee?

De werkateliers vinden plaats op 26 september en 3, 10 en 17 oktober. Iedere avond behandelen we andere thema's. Wilt u er bij zijn? Meldt u zich dan vóór 20 september aan. 

Waar gaat het over?

De gemeente wil met een frisse blik en in samenhang kijken naar de mogelijkheden voor:

  • een aangepaste verkeer- en parkeersituatie
  • een autoluw of autovrij Plein
  • initiatieven uit de samenleving
  • duurzame (zorg)woningen
  • horeca en detailhandel
  • herontwikkeling van de locaties ‘Van Harte school’ en ‘De Grund’
  • het versterken van het historische karakter
  • vergroening en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte
  • ontmoetings- en (groene) speelplekken

Het doel is om van het Oude Dorp een aantrekkelijker, levendiger gebied met een evenwichtige mix aan functies te maken.

frisse blik

Participatie: denkt u mee?

Het participatietraject startte op 12 juli bij de muziektent op het Plein met een wandeling door het Oude Dorp. Wethouder Herman Geerdes bracht ter aanmoediging, samen met zangeres Jolien Kistemaker, een Houtense versie van het lied 'Ons Dorp' van Wim Sonneveld. Voor een impressie zie dit filmpje. Op dat moment ging voor de inwoners ook de website www.frisseblikopoudedorp.nl online met vragen. Iedereen kon de vragen beantwoorden en ideeën inbrengen tot en met 1 september. De gemeente analyseert inmiddels alle reacties. De volgende stap is het bespreken van de uitkomsten in werkateliers waar telkens andere thema's aan de orde komen. Aanmelden kan tot 20 september. (Zie bovenaan.)

Op basis van de resultaten van de startbijeenkomst, de wandeling, de vragenlijst over het Oude Dorp en de werkateliers, gaat de gemeente scenario’s uitwerken. Deze gaat de gemeente met belanghebbenden en geïnteresseerden delen en bespreken.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders zal alle inbreng afwegen en keuzes maken. Daarna volgt een concept-visie met een uitvoeringsprogramma. Na een formele inspraakprocedure is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 kan plaatsvinden. De opgefriste visie bevat dan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het Oude Dorp. 

Wat was de aanleiding?

De eerdere visie op het Oude Dorp dateert uit 2009. Hierin staan de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het gebied. Op verschillende gebieden zijn de ambities van toen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van De Stenen Poort, meer levendigheid door evenementen en horeca en meer parkeerplaatsen. Niet alle maatregelen hebben voldoende effect gehad. Daarnaast blijkt dat behoeften van inwoners en ondernemers zijn veranderd. Daarom is een actualisering van de eerdere visie op zijn plaats. De gemeenteraad heeft heeft hiervoor op 5 juni 2019 de startnotitie ‘Herijking Visie Oude Dorp’ vastgesteld. De startnotitie vindt u terug onder de downloads.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Margaret Raijmakers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. Of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen