Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oude Dorp

Fontein Oude dorp

Houten is en blijft in ontwikkeling. Zo ook ons historische hart: het Oude Dorp. Daarom vroeg de gemeente aan inwoners, ondernemers en bezoekers met een frisse blik naar het Oude Dorp te kijken. Wat vindt u belangrijk voor het historische hart van Houten? Van vrijdag 12 juli tot en met zondag 1 september kon iedereen vragen beantwoorden via www.frisseblikopoudedorp.nl. Daarna waren er tussen 26 september en 17 oktober vier werkateliers. De gemeente bedankt iedereen voor de ideeën en suggesties. Met de opbrengst gaat de gemeente nu aan de slag om de visie op het Oude Dorp te kunnen actualiseren. Voor inwoners tot 35 jaar is er nog een extra bijeenkomst.

Extra bijeenkomst: 25 november in De Roskam

Kom jij op 25 november om 19.30 uur een drankje doen in De Roskam in het Oude Dorp? Speciaal voor inwoners tot 35 jaar organiseert de gemeente deze extra avond om te praten over de toekomst van het Oude Dorp. Wat vind jij belangrijk voor ons historisch hart? Heb jij ideeën? Wensen? Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, uitgaan, wonen, duurzaamheid of cultuur? Alle ideeën zijn meer dan welkom. En ja, er zijn bitterballen! Dus kom gezellig langs.

Fijn als je je hier aanmeldt!

Waarom een nieuwe visie op het Oude Dorp?

De gemeente wil van het Oude Dorp een aantrekkelijker, levendiger gebied maken met een evenwichtige mix aan functies. Hiervoor wil de gemeente met een frisse blik en in samenhang een actuele visie opstellen met aandacht voor:

  • een aangepaste verkeer- en parkeersituatie
  • een autoluw of autovrij Plein
  • initiatieven uit de samenleving
  • duurzame (zorg)woningen
  • horeca en detailhandel
  • herontwikkeling van de locaties ‘Van Harte school’ en ‘De Grund’
  • het versterken van het historische karakter
  • vergroening en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte
  • ontmoetings- en (groene) speelplekken

De eerdere visie dateert uit 2009. Op verschillende gebieden zijn de ambities van toen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van De Stenen Poort, meer levendigheid door evenementen en horeca en meer parkeerplaatsen. Niet alle maatregelen hebben voldoende effect gehad. Daarnaast blijkt dat behoeften van inwoners en ondernemers zijn veranderd. Hoog tijd de visie te actualisen. De gemeenteraad heeft heeft hiervoor op 5 juni 2019 de startnotitie ‘Herijking Visie Oude Dorp’ vastgesteld. De startnotitie vindt u terug onder de downloads.

frisse blik

Terugblik: hoe konden inwoners meedoen?

Voordat de gemeente begint met schrijven, zijn inwoners gevraagd om ideeën en wensen. Wat vindt u belangrijk? Dit participatietraject startte op 12 juli bij de muziektent op het Plein met een wandeling door het Oude Dorp. Wethouder Herman Geerdes bracht ter aanmoediging, samen met zangeres Jolien Kistemaker, een Houtense versie van het lied 'Ons Dorp' van Wim Sonneveld. Voor een impressie zie dit filmpje. Op dat moment ging voor de inwoners ook de website www.frisseblikopoudedorp.nl online met vragen. Iedereen kon de vragen beantwoorden en ideeën inbrengen tot en met 1 september. Van alle ideeën en suggesties is een rapportage gemaakt (zie ook onder Downloads). De volgende stap was het bespreken van de uitkomsten in werkateliers waar telkens andere thema's aan de orde kwamen. De werkateliers vonden plaats op:
26 september:            thema historisch dorpskarakter
3 oktober:                   thema wonen, zorg, onderwijs, spelen
10 oktober:                 thema winkelen, uitgaan, ontmoeten, cultuur
17 oktober:                 thema veilig lopen, fietsen, rijden, parkeren
Aanmelden kon tot 20 september.

Het participatietraject is in opdracht van de gemeente begeleid door bureau De Wijde Blik. Van alle ideeën en wensen van inwoners maakt De Wijde Blik een rapportage. Ook voert de gemeente gesprekken met verschillende belanghebbenden en laat de gemeente enkele onderzoeken uitvoeren. Met behulp van alle verzamelde informatie stelt de gemeente nu verschillende scenario's op.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders zal alle inbreng afwegen en keuzes maken. Daarna volgt een concept-visie met een uitvoeringsprogramma. Na een formele inspraakprocedure is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 kan plaatsvinden. De opgefriste visie bevat dan de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het Oude Dorp.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Margaret Raijmakers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. Of stuur een email naar oudedorp@houten.nl.

Print Icoon printen