Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oude Dorp

Fontein Oude dorp

De gemeenteraad heeft in 2009 de Visie Oude Dorp 2030 (een warm hart voor Houten) vastgesteld. Hierin staan de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het gebied. Op verschillende gebieden zijn de ambities van toen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van De Stenen Poort, meer levendigheid door evenementen en horeca en meer parkeerplaatsen. Niet alle maatregelen hebben nog voldoende effect gehad. Bovendien zijn er na 10 jaar ook nieuwe inzichten en nieuwe ambities ontstaan.  Daarom is een actualisering van de eerdere visie op zijn plaats.

Een frisse blik op het Oude Dorp

Houten is en blijft in ontwikkeling. Zo ook ons historische hart: het Oude Dorp. Wensen en ervaringen van inwoners, ondernemers en bezoekers veranderen. Ook daarom is het tijd om met een frisse blik naar het Oude Dorp te kijken. Daarvoor heeft het college van b. en w de startnotitie ‘Herijking Visie Oude Dorp’ vastgesteld. 

Startnotitie

De startnotitie bevat naast een aanpak ook een aantal uitgangpunten voor de herijking. Voorgesteld wordt om met een frisse blik en in samenhang te kijken naar de mogelijkheden voor:

 • een aangepaste verkeer- en parkeersituatie
 • een autoluw of autovrij Plein
 • initiatieven uit de samenleving
 • duurzame (zorg)woningen
 • horeca en detailhandel
 • herontwikkeling van de locaties ‘Van Harte school’ en ‘De Grund’
 • het versterken van het historische karakter
 • vergroening en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
 • ontmoetings- en (groene)speelplekken
  De opgefriste visie zal uiteindelijk de uitgangspunten geven voor de ontwikkeling van het Oude Dorp. Het doel is om er een aantrekkelijker, levendiger gebied met een evenwichtige mix aan functies van te maken.

Proces

Op dinsdag 9 april organiseert de gemeenteraad een Rondetafelgesprek (RTG). Hier kunt u inspreken. Aanmelden kan via griffie@houten.nl. Daarna gaat de startnotitie voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Naar verwachting vindt dat plaats op 7 mei a.s. Na het raadsbesluit gaat de gemeente in gesprek met belanghebbenden en betrokkenen om nog beter zicht te krijgen op de wensen en behoeften.
 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Margaret Raijmakers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. Of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen