Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Oude Dorp

Fontein Oude dorp

Houten is en blijft in ontwikkeling. Zo ook ons historische hart: het Oude Dorp. Daarom vraagt de gemeente aan inwoners, ondernemers en bezoekers met een frisse blik naar het Oude Dorp te kijken. Wat vindt u belangrijk voor het historische hart van Houten?

Van vrijdag 12 juli, 19.00 uur tot 1 september kan iedereen met een frisse blik deze zomerse wandeling maken en vragen beantwoorden.

Waar gaat het over?

De gemeente wil met een frisse blik en in samenhang kijken naar de mogelijkheden voor:

  • een aangepaste verkeer- en parkeersituatie
  • een autoluw of autovrij Plein
  • initiatieven uit de samenleving
  • duurzame (zorg)woningen
  • horeca en detailhandel
  • herontwikkeling van de locaties ‘Van Harte school’ en ‘De Grund’
  • het versterken van het historische karakter
  • vergroening en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte
  • ontmoetings- en (groene) speelplekken

Het doel is om van het Oude Dorp een aantrekkelijker, levendiger gebied met een evenwichtige mix aan functies te maken.

Startnotitie

De gemeenteraad heeft hiervoor op 5 juni 2019 de startnotitie ‘Herijking Visie Oude Dorp’ vastgesteld. De startnotitie vindt u terug onder de downloads.

De eerdere visie op het Oude Dorp dateert uit 2009. Hierin staan de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het gebied. Op verschillende gebieden zijn de ambities van toen uitgevoerd. Bijvoorbeeld de herontwikkeling van De Stenen Poort, meer levendigheid door evenementen en horeca en meer parkeerplaatsen. Niet alle maatregelen hebben voldoende effect gehad. Daarnaast blijkt dat behoeften van inwoners en ondernemers zijn veranderd. Daarom is een actualisering van de eerdere visie op zijn plaats.

De opgefriste visie bevat straks de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van het Oude Dorp.

frisse blik

Participatie

De gemeente Houten betrekt belanghebbenden en bezoekers van het Oude Dorp vanaf het begin. Het participatietraject start met een publieke bijeenkomst met dorpstour op het Plein in het Oude Dorp op 12 juli, 19.00 uur. In het najaar van 2019 zijn er thematische werkateliers. Alle resultaten van de startbijeenkomst, de wandeling en de werkateliers zetten we op een rij om vervolgens verschillende scenario’s uit te werken.

Besluitvorming

De gemeente gaat de scenario’s met belanghebbenden en geïnteresseerden delen en bespreken. Het college van burgemeester en wethouders zal alle inbreng afwegen en keuzes maken. Daarna volgt een concept-visie met een uitvoeringsprogramma. Na een formele inspraakprocedure is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 kan plaatsvinden. Daarna start de uitvoering. 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Margaret Raijmakers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. Of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen