Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wegwijzer / Den Oord

Kaar locatie Wegwijzer / Den Oord

Basisschool Wegwijzer/Den Oord is niet meer te huur. Het Wereldhuis maakt tijdelijk gebruik van het pand. De naastgelegen sportzaal is gesloopt. Voor de nieuwbouw op deze plaats heeft de gemeenteraad in februari 2017 een startnotitie met een aantal programmatische uitgangspunten vastgesteld. Alle nieuwe woningen moeten voor senioren worden gebouwd en de helft van de woningen mag sociale huur worden. Hoeveel woningen er uiteindelijk worden gebouwd moet nog worden bepaald.

Startnotitie gewijzigd en vastgesteld

In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2017 zijn drie amendementen aangenomen. Deze hebben tot wijzigingen van de startnotitie Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord geleid. Het aantal te bouwen woningen wordt niet meer aangegeven en de parkeernorm is verlaagd. Ook is nu uitdrukkelijk aangegeven dat de te bouwen vrijesector appartementen ook vrijesector-huur kunnen worden.

Maximaal aantal woningen, zoveel mogelijk draagvlak

De gewijzigde startnotitie en de amendementen staan onder Downloads op deze pagina. Omdat de amendementen zijn aangenomen, zijn er eerst gesprekken met de betrokkenen gevoerd. Gemeente, Viveste en omwonenden gaan nu in gesprek over de vraag wat er gebouwd kan worden met zoveel mogelijk draagvlak in de omgeving. Deze gesprekken starten eind augustus en worden in november 2017 beëindigd. Daarna wordt via een selectieprocedure met verschillende aanbieders een ontwikkelaar gezocht die het plan uitwerkt en realiseert.

Als alles volgens plan verloopt start de bouw eind 2018 en zijn de woningen eind 2019 klaar. Het voormalige schoolgebouw wordt dan half 2018 afgebroken. Voor het Wereldhuis wordt op dit moment naar een goede oplossing gezocht.

Den Oord

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen