Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw de Hoge Schaft

Situatietekening Woningbouw Hoge Schaft

Houten heeft erg weinig eengezinswoningen met een lage huur. Door het grote tekort aan deze woningen is de wachttijd al gauw 12 jaar. De eerste plannen voor reguliere nieuwbouw worden pas in 2019 opgeleverd, dus het tekort blijft de komende jaren nog groot. Zonder bijzondere maatregelen krijgen woningzoekende gezinnen, zelfs de meest urgente gevallen  (inclusief statushouders),  dit jaar geen sociale huurwoning. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat niet aanvaardbaar. De gemeente Houten en Viveste realiseren daarom nog dit jaar aan de Hoge Schaft tijdelijke sociale huurwoningen

De locatie is het gebied tussen de Albers Pistoriusweg en de spoorlijn. Het gaat om gezinswoningen van goede kwaliteit voor een periode van 10 jaar. Maximaal de helft van die woningen is voor statushouders. Als er minder vraag is van statushouders, gaan meer woningen naar andere woningzoekenden. De keuze is op de Hoge Schaft gevallen omdat deze plek op korte termijn beschikbaar was. De locatie grenst aan woongebied en daarom zijn de nutsvoorzieningen al aanwezig.Bovendien is de grond gemeente-eigendom.

Realisatie woningen

Inmiddels is de uitvoering in volle gang en zijn de eerste 6 woningen half oktober opgeleverd. De bouw van de volgende 19 woningen start in november.

De woningen zijn ontwikkeld door Barli BV en Architectenbureau Leenders en hebben de naam 'Uitkijkwoning' gekregen. De woningen worden bijna klant en klaar in de fabriek gemaakt. Met groot transport komen de onderdelen van de woningen aan en worden één voor één op de locatie geplaatst. Hierdoor is de uitvoeringstijd op de locatie zeer kort.

Bouw woningen
Bouw woningen

Participatie

Op 16 januari van dit jaar is er over het plan om aan de Hoge Schaft tijdelijke gezinswoningen te bouwen een informatieavond geweest voor omwonenden en omliggende bedrijven. Op 23 januari is een afzonderlijke informatieavond georganiseerd voor de bewoners van Philadelphia in het tegenoverliggende appartementencomplex.  Aan aanwezigen is een schets gepresenteerd met 35 woningen (zie hieronder).

Het verslag met de vraag en antwoordlijst kunt u vinden onder de downloads aan de rechterzijde van deze pagina.

Schetsontwerp

Op basis van opmerkingen en suggesties op deze avond  is een aangepast plan gemaakt, waarin het aantal woningen is verlaagd van 35 naar 27 en ook alle andere suggesties zoveel mogelijk zijn meegenomen.

Het schetsontwerp is op 30 januari tijdens het tweewekelijkse inloopspreekuur aan aanwezigen voorgelegd.  

Schets

In het inloopspreekuur van 13 februari presenteerde de ontwikkelaar van naastgelegen woonstudio’s een alternatieve verkaveling. (zie hierboven) Deze werd positief ontvangen door alle aanwezigen.

Afgesproken is om dit alternatief samen te onderzoeken.

Stedenbouwkundig plan

Na bestudering bleken de meerkosten te hoog voor Viveste. De stedenbouwkundige heeft toen een aangepast ontwerp (zie hierboven) gemaakt. Dit is op 27 februari jl. tijdens het inloopspreekuur gepresenteerd. Deze verkaveling is zoveel mogelijk gebaseerd op de tekening van de ontwikkelaar en zijn uitgangspunten.

Situatietekening

Viveste heeft dit schetsontwerp van 25 woningen uitgewerkt. Op de nieuwe tekening (zie hierboven)zijn ook alle parkeerplaatsen, de ondergrondse afvalcontainers en fietsenbergingen (midden) ingetekend. Viveste heeft de verspringingen in de bouwblokken niet overgenomen omdat het effect nauwelijks zichtbaar is. Om dat effect te bekijken zijn computertekeningen gemaakt met en zonder verspringing (zie hieronder).

Uitkijkwoning
Uitkijkwoning

De gemeente heeft op verzoek van de omwonenden en belanghebbenden een inventarisatie gemaakt van de fiets- en voetpaden in de buurt van het bouwplan. Deze zijn tijdens het inloopspreekuur van 19 april gepresenteerd waarbij ook kort aandacht is besteed aan de totale verkeerssituatie in de omgeving. Viveste is verder in overleg met het Wellantcollege om te kijken of een aantal studenten onder begeleiding een ontwerp voor de binnentuin kunnen maken. Het ontwerp moet voor de zomervakantie 2018 klaar zijn. Op 21 april heeft Viveste de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente ingediend en daarmee startte de formele procedure.

Omgevingsvergunning verleend

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 27 juni om een omgevingsvergunning te verlenen aan Viveste voor de bouw van 25 tijdelijke eengezinswoningen aan de Hoge Schaft. De verlening van de omgevingsvergunning (nummer OV17145) werd gepubliceerd in de gemeentepagina van het ’t Groentje van 5 juli 2017.

Woningzoekend?

Informatie over de verhuur en toewijzing van de woningen volgt in een later stadium. De woningen worden via Woningnet aangeboden.  

Heeft u vragen of opmerkingen?  

Vragen over de voortgang van de bouw van de woningen kunt u stellen aan de heer P. van Dongen van Viveste via (030)- 634 90 00. Voor overige vragen kunt u terecht bij projectleider de heer Alexander de Reuver, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) - 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.  

Print Icoon printen