Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Tuurdijk 't Goy

Situatietekening

De gemeente heeft alle benodigde percelen voor woningbouw aan de Tuurdijk in ‘t Goy kunnen kopen. Voor het gebied is ook al een schetsplan gemaakt. De grondaankoop en het schetsplan moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Startnotitie

Voordat de ontwikkeling van de woningen kan beginnen, moet de gemeenteraad eerst een startnotitie met de belangrijkste kaders en wensen vaststellen. De startnotitie wordt in januari 2018 door de gemeenteraad behandeld. De startnotitie is gebaseerd op het schetsplan.

Schetsplan

Het schetsplan voorziet in 12 woningen van verschillende grootte en prijsklasse in de vrije sector. Het is een schetsplan dat zo goed mogelijk aansluit op de woningbehoefte van ‘t Goy en dat nog binnen financieel acceptabele grenzen kan worden gerealiseerd.

Een ontwikkelaar, die we nog moeten contracteren, werkt het verder uit. Met deze ontwikkelaar worden afspraken gemaakt over de ruimtelijke kwaliteit, de participatie van omwonenden en woningzoekenden en over de grondopbrengst. De uitwerking moet binnen de kaders van de startnotitie blijven. 

Ontwikkelaar

Als de gemeenteraad de startnotitie heeft vastgesteld wordt een ontwikkelaar gekozen. Met deze onwikkelaar sluit de gemeente een ontwikkelovereenkomst. Hierna gaat de ontwikkelaar aan de slag om een concreet bouwplan op te stellen. Hij krijgt de verplichting om daarbij alle belanghebbenden te betrekken. Het uiteindelijke plan moet de goedkeuring hebben van het college van burgemeester en wethouders. Daarna kan de omgevingsvergunning voor het bouwplan worden aangevraagd. Hiervoor is een planologische procedure noodzakelijk en de gemeenteraad moet ermee instemmen. De bouw kan waarschijnlijk in 2019 starten.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Pim de Moed of gebiedsmanager Natalie Keulers,  afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen