Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Tuurdijk 't Goy

De gemeente heeft alle benodigde percelen voor woningbouw aan de Tuurdijk in ‘t Goy kunnen kopen. In januari 2018 is de raad akkoord gegaan met deze grondaankoop. De raad wilde alleen wel meer starterswoningen in het gebied.

Nieuw schetsplan

Omdat de raad deze wens had werd er een nieuw schetsplan gemaakt (zie hierboven en bijlage). Dit plan gaat uit van 15 woningen (eerder waren dat er 12). Een groot deel daarvan (een blok met 8 rijtjeswoningen) kan als starterswoningen worden uitgewerkt. Het schetsplan sluit daarmee beter aan op de woningbehoefte van ’t Goy.

Aangepaste startnotitie 

De startnotitie is aangepast op het nieuwe schetsplan en door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 3 juli 2018. De aanpassingen zijn binnen de (financiële) kaders gebleven die de raad in januari heeft bepaald. 

Ontwikkelaar

De startnotitie vormt de basis voor het kiezen van een ontwikkelaar. Met deze ontwikkelaar sluit de gemeente een ontwikkelovereenkomst. Hierna gaat de ontwikkelaar aan de slag om een concreet bouwplan op te stellen. Hij krijgt de verplichting om daarbij alle belanghebbenden te betrekken. Het uiteindelijke plan moet de goedkeuring hebben van het college van burgemeester en wethouders. Daarna kan de omgevingsvergunning voor het bouwplan worden aangevraagd. Hiervoor is een planologische procedure nodig en de gemeenteraad moet ermee instemmen. De bouw kan waarschijnlijk in 2019 starten.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met projectleider Pim de Moed of met gebiedsmanager Natalie Keulers, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen