Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Wickengaard Schalkwijk

Nieuwe situatie

Dura Vermeer en de grondeigenaar hebben het initiatief genomen om 33 woningen te bouwen op het perceel achter Jhr. Ramweg 26.

De gemeente Houten en Dura Vermeer hebben daarvoor een overeenkomst gesloten waarin vastgelegd is dat de benodigde bestemmingsplanwijziging aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het plan ziet er als volgt uit (zie ook de plankaart onder Downloads):

  • 8 appartementen van circa 50 m² tot een v.o.n. prijs van circa €220.000 (prijspeil 1-1-2018)
  • 2 appartementen van circa 80 m²  tot een v.o.n. prijs van circa €265.000 (prijspeil 1-1-2018)
  • 8 rijwoningen
  • 8 twee-onder-een-kapwoningen
  • 6 vrijstaande woningen

Boomgaard

Op het terrein staat een productieboomgaard met zo'n 1.500 perenbomen. Onderzoeken geven aan dat de laagstamperenbomen weinig natuurlijke of cultuurhistorische waarde hebben. De bomen staan niet op de lijst 'bomen bijzondere waarde' en mogen in principe gekapt worden.

Inspraak

Op 20 maart 2019 was een inloopavond. Alle vragen van bezoekers zijn, met de bijbehorende antwoorden, in een notitie opgenomen. Deze is aan de bezoekers verzonden.

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen is het woonprogramma op enkele punten gewijzigd. De aanpassingen zijn verwerkt in de verkaveling (zie ook de plankaart onder Downloads). Omwonenden hebben een petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot met het verzoek om de boomgaard te behouden.   

Planning

Bestemmingsplan ter inzage Jun/jul 2019
Vaststellen bestemmingsplan Okt 2019
Beroepstermijn Nov/dec 2019
Aanvraag omgevingsvergunning Feb/mrt 2020
Publicatie vergunning Mrt 2020
Bezwaarmogelijkheden Mrt/apr 2020
Omgevingsvergunning onherroepelijk Mei 2020
Start verkoop Jul/aug/sep 2020
Start bouw Okt/nov/dec 2020
Oplevering Okt/nov/dec 2021

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de projectleider de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via tel. (030) 63 92 611 of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl.

Meer informatie over het plan vindt u op de website van de ontwikkelaar: www.wickengaard.nl.

U kunt zich daar ook laten registreren als belangstellende koper.

Print Icoon printen