Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Wickengaard Schalkwijk

Nieuwe situatie

De eigenaar van de boomgaard achter Jhr. Ramweg 26 heeft het initiatief genomen om op de plek van de boomgaard ongeveer 32 woningen te bouwen. Het college van B&W wil hier medewerking aan verlenen en heeft met de ontwikkelaar van de initiatiefnemer een overeenkomst gesloten.

Het plan bestaat uit 10 betaalbare koopappartementen tot  € 265.000,= v.o.n.,  5 rijwoningen en 22 twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.  Het nieuwe plan is straks te bereiken vanaf de Wickenburghselaan en De Griend. Autoverkeer kan alleen via de noordelijke verbinding vanaf de Wickenburghselaan de nieuwe wijk in. Alle woningen in het plan zijn energieneutraal en niet meer aangesloten op gas. 

Besluitvormingsproces

Op 20 maart jl was er een informatieavond voor belangstellenden en belanghebbenden. Alle vragen die naar aanleiding van de inloopavond zijn gesteld worden beantwoord in de vraag- en antwoordnotitie. Deze antwoordnotitie wordt begin mei naar alle vragenstellers verstuurd. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen. De verwachting is dat daarvoor in oktober een voorstel komt dat aan de raad kan worden voorgelegd. 

Planning

  • Bestemmingsplan ter inzage                  juni en juli  2019
  • Vaststellen bestemmingsplan                oktober 2019
  • Beroepstermijn                                       november/december 2019
  • Indienen omgevingsvergunning             februari/maart  2020
  • Publicatie vergunning                             maart 2020
  • Bezwaar mogelijkheden                         maart/april 2020
  • Omgevingsvergunning onherroepelijk    mei 2020
  • Start verkoop                                          juli/augustus/september 2020
  • Start bouw                                              oktober/november/december 2020
  • Oplevering                                              oktober/november/december 2021

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) – 63 92 611 of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl.

Meer informatie over het plan vindt u op de website van de ontwikkelaar: www.wickengaard.nl.

U kunt zich daar ook laten registreren als belangstellende koper.

Print Icoon printen