Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woonwijk de Grassen Noord (De Kiem van Houten)

De Grassen noord

Houten krijgt er een nieuwe wijk bij: De Grassen Noord. Deze ligt tussen de wijken De Tuinen, Castellum en De Grassen en heet “De Kiem van Houten”.

Er komen in totaal circa 300 woningen die duurzaam en Nul Op de Meter (gasloos) zijn. Een aantal woningen wordt levensloopbestendig met een lift naar keuze. Binnen het plan worden ook sociale woningen gerealiseerd. Waarschijnlijk komen deze  in een appartementencomplex met circa 92 huurappartementen in de buurt van basisschool De Vlinder. Of er meer huurwoningen komen wordt in Fase 2 bekeken. Het openbaar terrein wordt klimaatbestendig waarbij rekening gehouden wordt met voldoende waterberging en een goede biodiversiteit.

Saneren en bouwverkeer

Jansen Bouwontwikkeling start in maart 2019 met de sanering van de grond. Op de planlocatie lag eerder een boomgaard waar gebruik werd gemaakt van bestrijdingsmiddelen. De bodem is daardoor deels verontreinigd en wordt verwijderd. Dit betekent veel vrachtverkeer om de grond af te voeren. Er worden voor de veiligheid bouwhekken om het de hele locatie geplaatst. Het bouwverkeer gaat de wijk in via Raaigras. De bouwverkeerroute zorgt ervoor dat de bouwlokatie alleen via deze route bereikt kan worden. Het bouwverkeer mag op werkdagen tussen 07.00 – 17.00 uur rijden. Waar het bouwverkeer het fietspad (Hofstadpad) bij Castellum kruist, worden voor de veiligheid slagbomen en verkeerslichten geplaatst. In het begin worden verkeersregelaars ingezet op drukke oversteekmomenten.

Met vragen kunt u contact opnemen met Jansen Bouwontwikkeling door een e-mail te sturen aan info@jansenbouwontwikkeling.nl.

Planning

Maart 2019                             Start sanering- en bouwrijpwerkzaamheden op het terrein

Eind kwartaal 2 2019             Start verkoop Fase 1A en 1C voor meer informatie www.dekiemvanhouten.nl

September 2019                    Start bouw eerste woningen Fase 1B

Kwartaal 3 2020                     Oplevering eerste woningen Fase 1B

Kwartaal 3/4 2020                  Woonrijpmaken van de eerste deelfase inclusief realisatie aansluiting op de straat Kamgras

Tuin der Tuinen

De Tuin der Tuinen is een initiatief van enkele buurtbewoners van de Narcissentuin, die tegenover nieuwbouwplan De Kiem van Houten ligt. Het idee is om bestaande en nieuwe bewoners te verbinden met een gezamenlijk ‘groen’ project. Hiermee kan ook onderwijs gegeven worden. De Tuin der Tuinen heeft de publieksprijs Groene Keus 2018 van het DuurzaamheidsFonds Houten ontvangen!

Meer informatie  is te vinden op. https://www.tuindertuinen.nl/ 

Meer informatie? 

Bestemmingsplan Hofstad III Loerik V en Exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest. (https://0321.ropubliceer.nl)

Je inschrijven als belangstellende? Ga naar de website van www.dekiemvanhouten.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Met algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, de heer Jules Tonneijck, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 639 26 11 of via e-mail gemeentehuis@houten.nl.

Het laatste nieuws vindt u hier op www.dekiemvanhouten.nl

Print Icoon printen