Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woonwijk de Grassen Noord (voorheen Hofstad III)

De Grassen noord

Houten krijgt er een nieuwe wijk bij; Grassen Noord. Het ligt tussen de wijken De Tuinen, Castellum en de Grassen. Hier komen ongeveer 300 woningen in een groene en waterrijke omgeving. De woningen worden duurzaam door onder andere nul-op-meter en levensloopbestendig. Ook komen er veel sociale woningen. Het openbaar terrein wordt klimaatbestendig.

Aanpassingen stedenbouwkundigplan

Het stedenbouwkundig plan van Hofstad is op een aantal punten aangepast:

  • verdeling van kavels
  • type woningen
  • invulling openbare ruimte
  • verkeer

De uitwerking staan in de bijlage. Deze zijn terug te vinden onder de downloads aan de rechterzijde van deze pagina.

Planning

  • Maart 2018                 Herziening Stedenbouwkundig plan en exploitatieplan
  • April-juni ’18             Start participatie over veranderingen in bouwvlakken, type woningen, verkeerssituatie en invulling openbare ruimte
  • Zomer 2018                Start verkoop woningen
  • Eind 2018                  Start werkzaamheden op het terrein
  • 2019                           Oplevering eerste woningen

In Grassen Noord komen verschillende type woningen. Hoek- en rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en gestapelde woningen worden straks aangeboden. Er komen zowel (sociale) huur- als koopwoningen in verschillende prijsklassen. Het autoverkeer gaat tussen de Rondweg en de wijk rijden over de Het Gras en Kamgras.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer gaat straks een tijdelijke weg gebruiken. Deze gaat lopen tussen de Raaigras door, langs Castellum zuidzijde en door het veld. De weg is voor overig verkeer gesloten. Een wachtplaats voor bouwverkeer ligt op enige afstand van de omliggende woningen. Dit om de overlast te verkleinen

Bodemonderzoek en -sanering

Op het terrein van de toekomstige wijk en onder het schoolplein van De Vlinder is verontreiniging aangetroffen. Dit is ontstaan toen er nog een boomgaard stond. De gewasbeschermingsmiddelen, die toen zijn gebruikt, vormen geen gevaar voor de gezondheid.

Jansen Bouwontwikkeling is verantwoordelijk voor het opruimen of afdekken van de verontreiniging onder de nieuwe woonwijk. De gemeente heeft recent de verontreiniging onder het schoolplein opgeruimd.

Meer informatie?

Bestemmingsplan Hofstad III Loerik V en Exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest. (Link naar https://0321.ropubliceer.nl)

Heeft u vragen?

Neem contact op met de projectleider de heer Peter Bos, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) - 63 92 611 of mail naar gemeentehuis@houten.nl

Print Icoon printen