Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Tuurdijk 't Goy

De gemeente heeft in januari 2018 percelen aan de Tuurdijk in ‘t Goy gekocht om daar woningen te laten ontwikkelen. Hiervoor is in juli 2018 een startnotitie vastgesteld. Zie download rechterzijde. In deze startnotitie zijn globale uitgangspunten opgenomen voor de verdere ontwikkeling van de locatie. Vanwege de behoefte aan een behoorlijk aantal starterswoningen in ’t Goy is een schetsverkaveling gemaakt met onder meer 8 rijtjeswoningen, waarvan de middelste 6 starterswoningen zijn.

Ontwerpbestemmingsplan Nieuwbouw Tuurdijk ’t Goy ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan het Nieuwbouw Tuurdijk ’t Goy ligt tot en met 30 april 2020 formeel ter inzage. Meer weten? Bekijk hier de informatie.

Verkoop

In november 2018 is aan ontwikkelaars en bouwers gevraagd uiterlijk 14 december 2018 een bod en een plan van aanpak in te dienen voor deze locatie. Inmiddels is de grond verkocht aan CZP Investments B.V.

Vervolg

Het proces met CZP was ingewikkeld en heeft lang geduurd. De verkaveling en het programma zijn iets aangepast. Zie download rechterzijde. CZP maakt nu eerst in overleg met bewoners en andere belanghebbenden een bouwplan. Dit gaat om de woningontwerpen en inrichtingsplannen van het gebied. Nadat die zijn uitgewerkt, neemt het college van B&W hierover een besluit. Daarna moet CZP een planologische procedure volgen om een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze aanvraag vindt u te zijner tijd in de gemeentepagina van Houtens Nieuws.

De gemeente verwacht dat de planologische procedure nog in 2020 klaar is. Afhankelijk van de voortgang van dit hele proces, start de bouw dan in 2021.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611. U kunt ook een email sturen naar gemeentehuis@houten.nl

Graafmachine aan het werk
Waarschuwingsbord bouwplaats

Print Icoon printen