Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woningbouw Wickengaard Schalkwijk

Nieuwe situatie

Dura Vermeer BV en de grondeigenaar willen 33 woningen bouwen op het perceel achter Jhr. Ramweg 26.

Wij hebben met Dura Vermeer  daarvoor een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd  dat de benodigde bestemmingsplanwijziging aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het plan ziet er als volgt uit (zie ook de plankaart onder Downloads):

  • 8 appartementen van circa 50 m² tot een v.o.n. prijs van circa €220.000 (prijspeil 1-1-2018)
  • 3 appartementen van circa 80 m²  tot een v.o.n. prijs van circa €265.000 (prijspeil 1-1-2018)
  • 8 rijwoningen
  • 8 twee-onder-een-kapwoningen
  • 6 vrijstaande woningen

Boomgaard

Op het terrein staat een productieboomgaard met zo'n 1.500 perenbomen. Onderzoeken geven aan dat de laagstamperenbomen weinig natuurlijke of cultuurhistorische waarde hebben. De bomen staan niet op de lijst 'bomen bijzondere waarde' en mogen in principe gekapt worden.

Inspraak

Op 20 maart 2019 was een inloopavond. Alle vragen van bezoekers zijn, met de bijbehorende antwoorden, in een notitie opgenomen. Deze is aan de bezoekers verzonden.

Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen is het woonprogramma op enkele punten gewijzigd. De aanpassingen zijn verwerkt in de verkaveling (zie ook de plankaart onder Downloads). Omwonenden hebben een petitie aangeboden aan wethouder Hilde de Groot met het verzoek om de boomgaard te behouden.   

Waterproblemen Wickenburghselaan

De bewoners aan de Wickenburghselaan hebben ons benaderd over mogelijke waterproblemen in hun tuin en schuren. Ingenieursbureau Movares heeft dit onderzocht en heeft voorgesteld een nieuw doorgaand achterpad met nieuwe grotere waterafvoerleiding. 18 november is e.e.a. met betrokken bewoners besproken. Het verslag is verspreid.

Op 5 maart jl. presenteerde Dura Vermeer het uitgewerkte plan voor het nieuwe achterpad en de nieuwe waterafvoerleidingen. Het verslag van deze bijeenkomst wordt verzonden naar de betrokken bewoners.

Planning

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken zal er een nieuw bestemmingsplan door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan zal medio 2020 ter inzage gelegd worden. Dan kunnen iedere belanghebbende hierbij zienswijze indienen. Voordat het plan ter inzage wordt gelegd krijgen alle direct omwonenden daar persoonlijk bericht van.

Het ontwerp-bestemmingsplan wordt naar verwachting op 29 september 2020 in de gemeenteraad besproken.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de projectleider de heer Pim de Moed, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via tel. (030) 63 92 611 of stuur een email naar gemeentehuis@houten.nl.

Meer informatie over het plan vindt u op de website van de ontwikkelaar: www.wickengaard.nl.

U kunt zich daar ook laten registreren als belangstellende koper.

Print Icoon printen