Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Woonwijk de Grassen Noord (De Kiem van Houten)

Graafmachine

Houten krijgt er een nieuwe wijk bij: De Grassen Noord. Deze ligt tussen de wijken De Tuinen, Castellum en De Grassen en heet “De Kiem van Houten”.

Er komen in totaal circa 300 woningen die duurzaam en Nul Op de Meter (gasloos) zijn. Een aantal woningen wordt levensloopbestendig met een lift naar keuze. Binnen het plan worden ook sociale woningen gerealiseerd. Waarschijnlijk komen deze  in een appartementencomplex met circa 92 huurappartementen in de buurt van basisschool De Vlinder. Of er meer huurwoningen komen wordt in Fase 2 bekeken. Het openbaar terrein wordt klimaatbestendig waarbij rekening gehouden wordt met voldoende waterberging en een goede biodiversiteit.

Wilt u op de hoogte blijven over de voortgang van de werkzaamheden? Kijk dan op de website De Kiem van Houten

ontsluiting
Klik op de afbeelding om te vergroten

Ontsluiting Kamgras voor 1e bewoners De Kiem van Houten

De eerste woningen in het nieuwbouwplan  de Kiem van Houten worden eind juni/begin juli opgeleverd.  De bewoners van deze huizen nemen spoedig daarna hun intrek .  Dat betekent dat zij gebruik gaan maken van de Kamgras, de ontsluitingsweg voor de Grassen, om naar hun huis te komen.

De Kamgras wordt ter hoogte van de Dwerggras doorgetrokken naar De Kiem van Houten. Hier loopt de weg  via een zogenaamde bajonetaansluiting over het Krommeslootpad en dan verder de nieuwe buurt in.

Deze (nieuwe) bewoners van Houten kunnen zo makkelijk hun (Rond)weg in Houten vinden.

Vijfwal afgesloten

In de periode van 28 april tot eind juli 2020 is het niet mogelijk om gebruik te maken van de Vijfwal langs het Westrumspad ter hoogte van basisschool De Fontein. Dit deel van de Vijfwal wordt afgesloten voor alle wandelaars. Voor het uitlaten van honden  kan gebruik worden gemaakt van de zuidelijk gelegen hondenlosloopplaats aan het Westrumspad, ter hoogte van Bladmos en Vlotgras.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door groot materieel ten behoeve van de nieuwe en definitieve aanleg van de dit laatste oostelijke deel van de Vijfwal. Eind juli kunt u weer gebruik maken van dit deel van de Vijfwal en het bastion op de noordoostelijke kop van de Vijfwal. In oktober (plantseizoen) wordt de verdere inrichting met bomen en planten opgepakt.

Saneren en bouwverkeer

Op dit moment staan om het gebied van Fase 1B bouwhekken opgesteld. De reden hiervan is, dat de grondsaneringswerkzaamheden begonnen zijn. Dat moet volgens strikte wet- en regelgeving plaatsvinden. Om deze reden moet de saneringslocatie geheel afgesloten worden tijdens de uitvoering. Zodra de saneringswerkzaamheden zijn afgerond, worden de bouwhekken zo snel mogelijk weer verwijderd. Dat is waarschijnlijk eind juli het geval. Het gebied is dan weer toegankelijk, op het gedeelte waar de eerste fase gebouwd wordt na.

Het bouwverkeer gaat de wijk in via Raaigras. De bouwverkeerroute zorgt ervoor dat de bouwlokatie alleen via deze route bereikt kan worden. Het bouwverkeer mag op werkdagen tussen 07.00 – 17.00 uur rijden. Waar het bouwverkeer het fietspad (Hofstadpad) bij Castellum kruist, worden voor de veiligheid slagbomen en verkeerslichten geplaatst. In het begin worden verkeersregelaars ingezet op drukke oversteekmomenten.

Met vragen kunt u contact opnemen met Jansen Bouwontwikkeling door een e-mail te sturen aan info@jansenbouwontwikkeling.nl.

Planning

Maart 2019                             Start sanering- en bouwrijpwerkzaamheden op het terrein

Eind kwartaal 2 2019             Start verkoop Fase 1A en 1C voor meer informatie www.dekiemvanhouten.nl

September 2019                    Start bouw eerste woningen Fase 1B

Kwartaal 3 2020                     Oplevering eerste woningen Fase 1B

Kwartaal 3/4 2020                  Woonrijpmaken van de eerste deelfase inclusief realisatie aansluiting op de straat Kamgras

Tuin der Tuinen

De Tuin der Tuinen is een initiatief van enkele buurtbewoners van de Narcissentuin, die tegenover nieuwbouwplan De Kiem van Houten ligt. Het idee is om bestaande en nieuwe bewoners te verbinden met een gezamenlijk ‘groen’ project. Hiermee kan ook onderwijs gegeven worden. De Tuin der Tuinen heeft de publieksprijs Groene Keus 2018 van het DuurzaamheidsFonds Houten ontvangen!

Meer informatie  is te vinden op. https://www.tuindertuinen.nl/ 

Meer informatie? 

Bestemmingsplan Hofstad III Loerik V en Exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest. (https://0321.ropubliceer.nl)

Je inschrijven als belangstellende? Ga naar de website van www.dekiemvanhouten.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?

Met algemene vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, de heer Jules Tonneijck, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 639 26 11 of via e-mail gemeentehuis@houten.nl.

Print Icoon printen