Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040

logo ruimtelijke koers

De gemeente Houten wil de komende twintig jaar circa 5.800 nieuwe woningen bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, heeft de gemeente Houten uitgewerkt in het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040, getiteld 'Prettig wonen voor iedereen'. Het ontwerp is tot stand gekomen met de inbreng van circa 3.000 mensen. Zowel inwoners, als maatschappelijke organisaties, ondernemers en experts hebben meegedacht en geadviseerd. Het college bedankt iedereen die op welke wijze ook een bijdrage heeft geleverd.

Online en fysieke expositie

Vanaf 21 april was het al mogelijk de online expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’  te bezoeken. Vanaf 8 juni tot en met in elk geval 30 juni kunt u deze expositie ook fysiek bezoeken. Deze vindt plaats in het gemeentehuis. Aanmelden voor de expositie is verplicht. Klik hier voor het aanmelden: meedenken over de ruimtelijke koers. 

Brochure ‘Prettig wonen voor iedereen’

De expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’ is ook beschikbaar in de vorm van een brochure (pdf - 20MB). U kunt deze vanaf 29 mei afhalen in het gemeentehuis. 

Inspraakperiode verlengd tot en met 18 juni

Het college heeft de periode van de terinzagelegging Ontwerp Ruimtelijke Koers met 4 weken verlengd. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen daardoor tot en met 18 juni een zienswijze indienen.

De verlenging van de terinzagelegging periode zorgt ervoor dat een fysieke expositie en inloopbijeenkomst mogelijk zijn tijdens de periode van terinzagelegging. Daarmee kunnen inwoners en organisaties zich wellicht nog beter voorbereiden op het indienen van een zienswijze.

De (stapsgewijze) versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus maken het houden van een fysieke expositie en fysieke inloopbijeenkomst(en) mogelijk. Vanuit de huidige berichtgeving van de Rijksoverheid bestaat de mogelijkheid dat vanaf 1 juni bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd tot maximaal 30 personen als het coronavirus onder controle blijft.

Inzien Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040

U kunt het volledige rapport Ontwerp Ruimtelijke Koers en de bijlagen ook hieronder downloaden en inzien.  

Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040: Prettig wonen voor iedereen!
Bijlage 1: Atlas Werkboek:
Bijlage 2: Studie Ruimtelijke Modellen
Bijlage 3: Participatie: inbreng inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers
Bijlage 4a: Onderzoeksresultaten werkgroepen H 1 t/m 6
Bijlage 4b: Onderzoeksresultaten werkgroepen H 7 en 8

Hoe kunt u uw mening geven?

U kunt uw mening geven (zienswijze indienen) over het ontwerp tot en met 18 juni 2020 door een e-mail te sturen aan ruimtelijkekoers@houten.nl. Deze is bij voorkeur kort en krachtig en in elk geval voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Als u namens een organisatie reageert, vermeldt u ook de naam van die organisatie. U kunt uw zienswijze ook per post sturen aan Gemeente Houten t.a.v. Ruimtelijke Koers, Postbus 30, 3990 DA Houten.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Na de inzageperiode beoordeelt het college alle zienswijzen. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van het ontwerp. Daarna gaan de Ruimtelijke Koers en de reactie van het college op de zienswijzen naar de gemeenteraad. Op deze pagina leest u meer over de planning van de behandeling door de gemeenteraad.  

Vragen?

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Koers Houten 2040? Bel dan naar de gemeente en vraag naar Remko Stinissen of Dominique Smeets via (030) 63 92 611. U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven.

Print Icoon printen