Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke Koers Houten

Ruimtelijke koers

In Houten is grote behoefte aan extra woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. De regio verwacht bovendien een tekort aan ruim 100.000 woningen in 2040. Om voor een deel in die behoefte te voorzien is de gemeente Houten bereid 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen te bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, werkt de gemeente uit in een Ruimtelijke Koers voor Houten. Deze Ruimtelijke Koers wil de gemeente in 2020 vaststellen. Er is dan een basis om verschillende gebieden, op weg naar 2040, te kunnen ontwikkelen met o.a. woningbouw.

Verslag en presentaties bijeenkomst 14 november in De Heemlanden

U leest hier het uitgebreide verslag van de bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden. In onderstaande samenvatting vindt u ook hyperlinks naar de presentaties die zijn gehouden. 

Het onderwerp 'De Ruimtelijke Koers van Houten' leeft! Er waren maar liefst 270 mensen in de zaal. Na een inleiding van wethouder Herman Geerdes kon iedereen horen wat op hoofdlijnen de inbreng van de inwoners is geweest sinds de startbijeenkomst op 12 juni 2019. Waar waren inwoners het over eens? Waar verschilden de meningen? Ineke Geluk van bureau Volq begeleide dit participatietraject en deelde de resultaten. Zie haar presentatie.Bram Klouwen van bureau Companen presenteerde daarna de uitkomsten van een onderzoek naar de woonbehoefte in Houten en de regio. Er waren verschillende vragen over. Na een korte pauze vervolgde de bijeenkomst met een presentatie van Marco Broekman, stedenbouwkundige. Hij liet zien welke studies er zijn gedaan, waar kansen liggen voor woningbouw en wat de mogelijkheden zijn voor het inpassen van het landschap en voor de infrastructuur. De presentatie van Marco Broekman bevatte ook bevindingen van onderzoeksbureaus OKRA, Goudappel en Stadskwadraat. De presentatie riep veel vragen op. De meeste konden worden beantwoord. Wethouder Herman Geerdes sloot de avond af en vertelde wat de vervolgstappen zijn. Deze kunt u hier lezen. Na het plenaire deel konden inwoners de presentaties van de informatiemarkt bekijken en in gesprek met de trekkers van ambtelijke werkgroepen. Iedere werkgroep heeft vijf aanbevelingen gedaan voor de Ruimtelijke Koers. 

NB. De presentaties (zie hyperlinks) bevatten onderzoeksresultaten, studies en/of denkrichtingen voor de Ruimtelijke Koers van Houten. Het zijn voorlopige bouwstenen voor de ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers. U kunt aan deze presentaties geen rechten ontlenen. De definitieve afwegingen worden gemaakt door het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de Houten.

Voorbereiding met inwoners, direct betrokkenen en experts

Voor de Ruimtelijke Koers is niet alleen de inbreng nodig van inwoners, maar ook deskundigheid van stedenbouwkundigen, planologen en experts op het gebied van wonen, werk, landschap, zorg, mobiliteit, energie en voorzieningen. Samen zoeken we antwoorden op de vraagstukken die spelen (zie de afbeelding). De uiteindelijke realisatie en (financiële) haalbaarheid is mede afhankelijk van woningcorporaties, grondeigenaren, ontwikkelaars, bewoners en andere participanten in de ontwikkelgebieden. Ook met hen gaat de gemeente in gesprek. Wat zijn hun ideeën en ambities? Kunnen we samen doelen formuleren en kansen creëren om de ambities op weg naar 2040 waar te maken? De Ruimtelijke Koers stemt de gemeente ook af met omliggende gemeenten, de provincie en eventueel het Rijk.

Stedelijke visie

Vragen? Op de hoogte blijven van de Ruimtelijke Koers?

Wilt u het proces en de participatiemomenten van de Ruimtelijke Koers volgen en de verslagen ontvangen? U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven.

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Koers? Bel naar de gemeente en vraag naar Wieger Sloot, Remko Stinissen of Dominique Smeets via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen