Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke Koers Houten

Ruimtelijke koers

In Houten is grote behoefte aan extra woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. De regio verwacht bovendien een tekort aan ruim 100.000 woningen in 2040. Om voor een deel in die behoefte te voorzien is de gemeente Houten bereid 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen te bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, werkt de gemeente uit in een Ruimtelijke Koers voor Houten. Deze Ruimtelijke Koers wil de gemeente in 2020 vaststellen. Er is dan een basis om verschillende gebieden, op weg naar 2040, te kunnen ontwikkelen met o.a. woningbouw.

Denk mee en kom 14 november naar De Heemlanden

De gemeente vraagt inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties om mee te denken. Hoe kunnen wij woningen realiseren en er samen voor zorgen dat Houten aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreëren? Op 14 november vindt de volgende bijeenkomst plaats van 19.30 tot 22.00 uur in De Heemlanden, De Slinger 48 in Houten. Wil jij erbij zijn?

Meld je aan via dit formulier.

Tijdens de bijeenkomst op 14 november hoor je wat er sinds de startbijeenkomst op 12 juni 2019  met de ideeën en wensen van inwoners is gedaan en welke onderzoeken de gemeente heeft laten doen. Ook hoor je wat de vervolgstappen zijn. We horen graag van je of we op de goede weg zijn. Alle ingebrachte ideeën en wensen vind je terug op deze pagina met verslagen en filmpjes van de bijeenkomsten in juni en juli 2019.

Voorbereiding met direct betrokkenen en experts

Voor de Ruimtelijke Koers is deskundigheid nodig van stedenbouwkundigen, planologen en experts op het gebied van wonen, werk, landschap, zorg, mobiliteit, energie en voorzieningen. Samen zoeken we antwoorden op de vraagstukken die spelen (zie de afbeelding). De uiteindelijke realisatie en (financiële) haalbaarheid is mede afhankelijk van woningcorporaties, grondeigenaren, ontwikkelaars, bewoners en andere participanten in de ontwikkelgebieden. Ook met hen gaat de gemeente in gesprek. Wat zijn hun ideeën en ambities? Kunnen we samen doelen formuleren en kansen creëren om de ambities op weg naar 2040 waar te maken? De Ruimtelijke Koers stemt de gemeente ook af met omliggende gemeenten, de provincie en eventueel het Rijk.

Stedelijke visie

Vragen? Op de hoogte blijven van de Ruimtelijke Koers?

Wilt u het proces en de participatiemomenten van de Ruimtelijke Koers volgen en de verslagen ontvangen? U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven.

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Koers? Bel naar de gemeente en vraag naar Wieger Sloot, Remko Stinissen of Dominique Smeets via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen