Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke Koers Houten

Ruimtelijke koers

In Houten is grote behoefte aan extra woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. De regio verwacht bovendien een tekort aan ruim 100.000 woningen in 2040. Om voor een deel in die behoefte te voorzien is de gemeente Houten bereid 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen te bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, werkt de gemeente uit in een Ruimtelijke Koers voor Houten. Deze Ruimtelijke Koers wil de gemeente in 2020 vaststellen. Er is dan een basis om verschillende gebieden, op weg naar 2040, te kunnen ontwikkelen met o.a. woningbouw.

Planning inspraak en besluitvorming

De aanvankelijk voorgenomen planning blijkt i.v.m. de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden niet haalbaar. Het college bezint zich momenteel op hoe zij e.e.a. in aangepaste maar volwaardige vorm, toch binnen afzienbare tijd kan laten plaatsvinden.

Verslag en presentaties bijeenkomst 14 november 2019

Op 14 november vond in De Heemlanden de bijeenkomst 'Op weg naar de Ruimtelijke Koers' plaats. Belangstellenden konden zich laten bijpraten. Wat heeft de gemeente met de inbreng van de inwoners gedaan? Hoever is de gemeente? Wat zijn de eerste inzichten tot nu toe? 

Er waren maar liefst 250 bezoekers. Iedereen kon vragen stellen en er is veel informatie gedeeld. Was u er niet bij? U kunt alles rustig nalezen aan de hand van onderstaande documenten:

Alle (eerdere) documenten en verslagen vindt u hier. Informatie over de planning vindt u hier.

NB. De presentaties (zie hyperlinks) bevatten onderzoeksresultaten, studies en/of denkrichtingen voor de Ruimtelijke Koers van Houten. Het zijn voorlopige bouwstenen voor de ontwikkeling van de Ruimtelijke Koers. U kunt aan deze presentaties geen rechten ontlenen. De definitieve afwegingen worden gemaakt door het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de Houten.

Voorbereiding met inwoners, direct betrokkenen en experts

Voor de Ruimtelijke Koers is niet alleen de inbreng nodig van inwoners, maar ook de deskundigheid van stedenbouwkundigen, planologen en experts op het gebied van wonen, werk, landschap, zorg, mobiliteit, energie en voorzieningen. Daarom werkt de gemeente samen met bureaus als Goudappel, Companen, Stadskwadraat, Sweco en Marco Broekman. Samen zoeken we antwoorden op de vraagstukken die spelen (zie afbeelding hieronder). De uiteindelijke realisatie en (financiële) haalbaarheid is mede afhankelijk van woningcorporaties, grondeigenaren, ontwikkelaars, bewoners en andere participanten in de ontwikkelgebieden. Ook met hen is de gemeente in gesprek. Wat zijn hun ideeën en ambities? Kunnen we samen kansen creëren om de ambities op weg naar 2040 waar te maken? De Ruimtelijke Koers stemt de gemeente ook af met omliggende gemeenten, de provincie en eventueel het Rijk.

Stedelijke visie

Vragen? Op de hoogte blijven van de Ruimtelijke Koers?

Wilt u het proces en de participatiemomenten van de Ruimtelijke Koers volgen en de verslagen ontvangen? U kunt zich hier aanmelden om op de hoogte te blijven.

Heeft u vragen over de Ruimtelijke Koers? Bel naar de gemeente en vraag naar Wieger Sloot, Remko Stinissen of Dominique Smeets via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen