Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

4000 TOT 5000 woningen: Voor wie?

Hoogbouw Houten

Groot woningtekort in Houten en de regio 

Zowel in Houten als in de regio is een groot tekort aan woningen. Een woning is een basisbehoefte . Daarom heeft de gemeente  een maatschappelijke verantwoordelijkheid om voldoende woningen voor iedereen te bouwen.  De gemeente Houten wil op de eerste plaats gaan bouwen voor de eigen bewoners. Daarnaast wil zij bijdragen aan een oplossing voor het regionale tekort aan woningen.

In de totale regio is behoefte aan ruim 100.000 nieuwe woningen. Het  gemeentebestuur heeft de ambitie om in Houten  4.000 tot 5.000 woningen te bouwen tot 2040.

Woningbehoefte van jongeren, ouderen en gezinnen

Verscheidenheid in het woningaanbod bevordert de doorstroming, zodat er in de toekomst voldoende woonmogelijkheden voor iedereen zijn. Een tekort is er vooral aan woningen voor jongeren, ouderen en gezinnen met een laag - of middeninkomen. Het dagelijks leven van deze groepen is nogal verschillend, daardoor hebben zij ook andere woonwensen. Voor ouderen is zorg en begeleiding in de directe omgeving belangrijk. Jongeren studeren of hebben een eerste baan en hierdoor niet zo’n hoog inkomen. Zij willen graag een goedkope starterswoning. Gezinnen met kinderen willen graag een tuin en een school in de buurt, ook als zij niet zo’n hoog inkomen hebben. Wat zijn de woonwensen van de verschillende groepen? Wat voor soort woningen moeten we bouwen?

Kansen voor Houten

Houten ligt centraal in de economisch sterke Utrechtse regio en is goed bereikbaar. Hierdoor is Houten  aantrekkelijk voor woningzoekers. De komst van nieuwe woningen en inwoners biedt ook kansen. Deze kunnen dienen als motor voor werkgelegenheid en uitbreiding van voorzieningen. Maar ook voor verbetering van zorg en welzijn en verbetering van de mobiliteit; bijvoorbeeld meer en beter openbaar vervoer of  uitbreiding van regionale fietsroutes.

Print Icoon printen