Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke koers

Begin 2018 is er al een start gemaakt met onderzoeken. De 'Stedenbouwkundige Verkenning'. Hierin is in beeld gebracht:

  • Wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn.
  • Welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding voor woning.

Let op! In de stedenbouwkundige verkenning is nog geen keuze gemaakt voor waar de woningen moeten komen.

Nu er een eerste verkenning is geweest, wordt er verder gegaan met de 'Ruimtelijke Koers'. Deze bestaat uit:

Stedenbouwkundige visie

Stedenbouwkundige visie

  • Waarom willen we Houten ruimtelijk ontwikkelen?
  • Waar willen we Houten ruimtelijk ontwikkelen?
  • Welke keuzes maken we?
Strategische visie

Ruimtelijke Strategie

De Ruimtelijke Strategie geeft aan hoe we de keuzes uit de visie praktisch
waar kunnen maken. (Bijvoorbeeld, welke grondbeleid hanteert de gemeente per gebied? Wanneer wordt welk gebied ontwikkeld?).

Keuzes

Maar hoe komen de keuzes voor het bouwen van woningen tot stand? Daar is veel onderzoek voor nodig. Bijvoorbeeld, naar welk type woningen is vraag en welke moeten we dus bouwen? Maar het gaat ook over andere vragen dan woningbouw. Zoals, zijn de stations groot genoeg voor meer woningen en inwoners?

Ook onderwerpen als voorzieningen, zorg, economie, landschap en klimaatverandering komen aan bod. De gemeente heeft een werklijst gemaakt met vragen, zie ‘meer informatie’ hiernaast.

Hoe nu verder?

In 2019 gaan we veel onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken gebruiken we om keuzes te kunnen maken in de Ruimtelijke Koers.

Naar verwachting  neemt de gemeenteraad  begin 2020 een beslissing, over wel of geen woningbouw op bepaalde plekken en onder welke voorwaarden. We houden u op deze site en via social media op de hoogte over de voortgang.

Print Icoon printen