Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Meedenken over de Ruimtelijke Koers

Vele inwoners stelden vragen bij de bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden. Er waren 250 inwoners.
Vele inwoners stelden vragen bij de laatste bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden. Er waren 250 inwoners.

Samen de Ruimtelijke Koers ontwikkelen

In juni 2019 heeft de gemeente Houten inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te denken over de Ruimtelijke Koers. Hoe kunnen wij met extra woningbouw ervoor zorgen dat Houten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren? Er was een startbijeenkomst en inwoners konden meedoen aan fietstochten, werkateliers en een bijeenkomst bijwonen. Ook is eind 2019 nog een enquête afgenomen onder starters op de woningmarkt met de vraag 'Hoe wil jij wonen?'. Bijna 1000 16 t/m 29 jarigen deden eraan mee. In totaal lieten bijna 3.000 mensen van zich horen.

Wanneer kunt u opnieuw uw mening geven?

De afronding van de Ruimtelijke Koers is in zicht. In dit bericht leest u over de voorgenomen planning voor de inspraakperiode en de wijze waarop u (opnieuw) uw mening kunt geven. Ook leest u over de planning van de behandeling in de gemeenteraad.

Het participatieproces tot nu toe

Alle inbreng in juni en juli 2019, de bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden en de enquête onder 16 t/m 29 jarigen, is verwerkt in tussentijdse verslagen, rapportages en video-impressies. Zie de documenten in het overzicht, inclusief de presentaties. Uiteindelijk zullen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de inbreng van inwoners meewegen bij hun besluitvorming over de Ruimtelijke Koers. 

 
Datum Soort raadpleging Verslag / Video / Resultaat
nov/dec 2019 Enquête onder 16 t/m 29 jarigen: Uitkomsten enquête 16 t/m 29 jarigen: Hoe wil jij wonen
14 november 2019 Bijeenkomst

Verslag 'Op weg naar de Ruimtelijke Koers'
Video-impressie bijeenkomst
Resultaten participatietraject juni/juli (Ineke Geluk, Volq)
Presentatie woningbehoefteonderzoek (Bram Klouwen, Companen)
Presentatie Studies en eerste inzichten (Marco Broekman)
Presentaties Informatiemarkt (Aanbevelingen werkgroepen gemeente)

6 juli 2019 Ontwerpatelier

Video-impressie Ontwerpatelier
Verslag met opbrengst Ontwerpatelier

2 en 4 juli 2019 Fietstochten

Video-impressie Fietstochten
Verslag met opbrengst fietstochten

Half juni 2019 Volqsdialoog Resultaten Volqsdialoog
12 juni 2019 Startbijeenkomst

Video-impressie van bijeenkomst.
Verslag startbijeenkomst

Vervolg: inspraakmogelijkheid

Met behulp van alle inbreng van inwoners, ondernemers en experts stelt de gemeente Houten momenteel de Ruimtelijke Koers op. Het gemeentebestuur zal deze in de eerste helft van 2020 vrijgeven voor inspraak. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Print Icoon printen