Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Meedenken over de Ruimtelijke Koers

Ontwerpatelier op 6 juli 2019 in het Houtens
Grote belangstelling voor het Ontwerpatelier op 6 juli 2019.

Samen de Ruimtelijke Koers ontwikkelen

De gemeente wil graag zo veel mogelijk Houtenaren betrekken bij de totstandkoming van de Ruimtelijke Koers. Daarom nodigt zij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om mee te denken. Hoe kunnen wij met extra woningbouw ervoor zorgen dat Houten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreĆ«ren?

Het participatieproces tot nu toe

Alle inbreng tot nu toe is verwerkt in tussentijdse verslagen en video-impressies. Zie de documenten in het overzicht. Je kunt je ook aanmelden voor de volgende bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden. Je hoort dan wat er met alle inbreng is gedaan en wat de vervolgstappen zijn. Uiteindeiljk zullen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de inbreng van inwoners meewegen bij hun besluitvorming over de Ruimtelijke Koers. 

 
Datum Soort raadpleging Verslag / Video / Resultaat
6 juli 2019 Ontwerpatelier

Video-impressie Ontwerpatelier
Verslag met opbrengst Ontwerpatelier

2 en 4 juli 2019 Fietstochten

Video-impressie Fietstochten
Verslag met opbrengst fietstochten

Half juni 2019 Volqsdialoog Resultaten Volqsdialoog
12 juni 2019 Startbijeenkomst

Video-impressie van bijeenkomst.
Verslag startbijeenkomst

Print Icoon printen