Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Meedenken over de Ruimtelijke Koers

Ruimtelijke Koers Houten 2040 samen ontwikkeld

In juni 2019 heeft de gemeente Houten inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te denken over de Ruimtelijke Koers. Hoe kunnen wij met extra woningbouw ervoor zorgen dat Houten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren? Er was een startbijeenkomst en inwoners konden meedoen aan fietstochten, werkateliers en een bijeenkomst bijwonen. Ook is eind 2019 nog een enquête afgenomen onder starters op de woningmarkt met de vraag 'Hoe wil jij wonen?'. Bijna 1000 16 t/m 29 jarigen deden eraan mee. In totaal lieten bijna 3.000 mensen van zich horen. Ook experts gaven advies en schreven mee aan de Ruimtelijke Koers.

Inspraak: u kunt opnieuw uw mening geven

De Ruimtelijke Koers is op 7 april 2020 door het college gepresenteerd. In dit nieuwsbericht leest u er meer over. Wilt u de Ruimtelijke Koers lezen? U vindt de Ruimtelijke Koers, inclusief alle bijlagen op deze pagina. Daar leest u ook op welke wijze u uw mening kunt geven.  

Wat is er met alle inbreng gedaan?

Alle inbreng in juni en juli 2019, de bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden en de enquête onder 16 t/m 29 jarigen, is verwerkt in tussentijdse verslagen, rapportages en video-impressies. Zie de documenten in het overzicht, inclusief de presentaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft de inbreng van inwoners meewogen bij de samenstelling van de Ruimtelijke Koers en als bijlagen bijgevoegd. Mogelijk dat de zienswijzen die het college gaat ontvangen, nog aanleiding geven tot aanpassing van de koers.

 
Datum Soort raadpleging Verslag / Video / Resultaat
nov/dec 2019 Enquête onder 16 t/m 29 jarigen: Uitkomsten enquête 16 t/m 29 jarigen: Hoe wil jij wonen
14 november 2019 Bijeenkomst

Verslag 'Op weg naar de Ruimtelijke Koers'
Video-impressie bijeenkomst
Resultaten participatietraject juni/juli (Ineke Geluk, Volq)
Presentatie woningbehoefteonderzoek (Bram Klouwen, Companen)
Presentatie Studies en eerste inzichten (Marco Broekman)
Presentaties Informatiemarkt (Aanbevelingen werkgroepen gemeente)

6 juli 2019 Ontwerpatelier

Video-impressie Ontwerpatelier
Verslag met opbrengst Ontwerpatelier

2 en 4 juli 2019 Fietstochten

Video-impressie Fietstochten
Verslag met opbrengst fietstochten

Half juni 2019 Volqsdialoog Resultaten Volqsdialoog
12 juni 2019 Startbijeenkomst

Video-impressie van bijeenkomst.
Verslag startbijeenkomst

Print Icoon printen