Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ruimtelijke Koers samen ontwikkeld

Vanaf juni 2019 heeft de gemeente Houten inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te denken over de Ruimtelijke Koers. Hoe kunnen wij met extra woningbouw ervoor zorgen dat Houten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren? Er was een startbijeenkomst en inwoners konden meedoen aan fietstochten, werkateliers en een bijeenkomst bijwonen. Ook is eind 2019 nog een enquête afgenomen onder starters op de woningmarkt met de vraag 'Hoe wil jij wonen?'. Bijna 1000 16 t/m 29 jarigen deden eraan mee. In totaal lieten bijna 3.000 mensen van zich horen. Ook experts gaven advies en schreven mee aan de Ruimtelijke Koers. Bekijk de video Inbreng inwoners bij Ruimtelijke Koers Houten 2040

Wat is er met alle inbreng gedaan?

Alle inbreng tot en met juli 2020 zijn verwerkt in de nieuwe versie van de Ruimtelijke Koers. Zie voor een overzicht van alle raadplegingen de tabel.

Video still ruimtelijke koers
 
Datum Soort raadpleging Verslag / Video / Resultaat
vanaf 8 juni t/m 17 juli Fysieke expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’  
10 en 11 juni 2020 Inloopavonden  
vanaf 21 april 2020 Online expositie ‘Prettig wonen voor iedereen’  
9 april t/m 18 juni 2020 Terinzagelegging en indienen zienswijzen  
nov/dec 2019 Enquête onder 16 t/m 29 jarigen: Uitkomsten enquête 16 t/m 29 jarigen: Hoe wil jij wonen
14 november 2019 Bijeenkomst

Verslag 'Op weg naar de Ruimtelijke Koers'
Video-impressie bijeenkomst
Resultaten participatietraject juni/juli (Ineke Geluk, Volq)
Presentatie woningbehoefteonderzoek (Bram Klouwen, Companen)
Presentatie Studies en eerste inzichten (Marco Broekman)
Presentaties Informatiemarkt (Aanbevelingen werkgroepen gemeente)

6 juli 2019 Ontwerpatelier

Video-impressie Ontwerpatelier
Verslag met opbrengst Ontwerpatelier

2 en 4 juli 2019 Fietstochten

Video-impressie Fietstochten
Verslag met opbrengst fietstochten

Half juni 2019 Volqsdialoog Resultaten Volqsdialoog
12 juni 2019 Startbijeenkomst

Video-impressie van bijeenkomst.
Verslag startbijeenkomst

Print Icoon printen