Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Meedenken over de Ruimtelijke Koers

Vele inwoners stelden vragen bij de bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden. Er waren 250 inwoners.
Vele inwoners stelden vragen bij de laatste bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden. Er waren 250 inwoners.

Samen de Ruimtelijke Koers ontwikkelen

De gemeente wil graag zo veel mogelijk Houtenaren betrekken bij de totstandkoming van de Ruimtelijke Koers. Daarom heeft zij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om mee te denken. Hoe kunnen wij met extra woningbouw ervoor zorgen dat Houten ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreĆ«ren?

Het participatieproces tot nu toe

Alle inbreng in juni en juli 2019 en de bijeenkomst op 14 november in De Heemlanden is verwerkt in tussentijdse verslagen en video-impressies. Zie de documenten in het overzicht, inclusief de presentaties. Uiteindeiljk zullen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad de inbreng van inwoners meewegen bij hun besluitvorming over de Ruimtelijke Koers. 

 
Datum Soort raadpleging Verslag / Video / Resultaat
14 november 2019 Bijeenkomst

Verslag 'Op weg naar de Ruimtelijke Koers'
Video-impressie bijeenkomst
Resultaten participatietraject juni/juli (Ineke Geluk, Volq)
Presentatie woningbehoefteonderzoek (Bram Klouwen, Companen)
Presentatie Studies en eerste inzichten (Marco Broekman)
Presentaties Informatiemarkt (Aanbevelingen werkgroepen gemeente)

6 juli 2019 Ontwerpatelier

Video-impressie Ontwerpatelier
Verslag met opbrengst Ontwerpatelier

2 en 4 juli 2019 Fietstochten

Video-impressie Fietstochten
Verslag met opbrengst fietstochten

Half juni 2019 Volqsdialoog Resultaten Volqsdialoog
12 juni 2019 Startbijeenkomst

Video-impressie van bijeenkomst.
Verslag startbijeenkomst

Vervolg: inspraakmogelijkheid

Met behulp van alle inbreng van inwoners, ondernemers en experts stelt de gemeente Houten momenteel een concept-Ruimtelijke Koers op. Het concept zal het gemeentebestuur in de eerste helft van 2020 vrijgeven voor inspraak. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Print Icoon printen